Sökning: "Karl Mattias Lindgren"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Karl Mattias Lindgren.

  1. 1. Är lärarna dagens hycklare? En kvalitativ studie om fyra yrkesverksamma lärares medvetenhet gällande upphovsrätt

    C-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik och masskommunikation

    Författare :Karl Jakobsson; Mattias Lindgren; [2008-08-13]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Titel: Är lärarna dagens hycklare?Kurs: Medie- & kommunikationsvetenskap C-kursFörfattare: Karl Jakobsson & Mattias LindgrenHandledare: Jan StridTermin: VT07Syfte: Att undersöka lärarnas attityd och förhållningssätt till upphovsrättenMetod: Kvalitativa intervjuerMaterial: Respondentintervjuer av fyra yrkesverksamma lärareHuvudresultat:Lärarna använder sig av en mängd olika material. Bortsett från kursböcker är det vanligt att artiklar och tidskrifter brukas frekvent i undervisningen. LÄS MER