Sökning: "Karl Nilsson"

Visar resultat 1 - 5 av 44 uppsatser innehållade orden Karl Nilsson.

 1. 1. Bilden av Karl XII : En historiografisk analys av framställningen av Karl XII i uppslagsverk kring förra sekelskiftet

  L3-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Lucas Nilsson; [2018]
  Nyckelord :Karl XII; Uppslagsverk; Nordisk familjebok; Historiografi; Gamla skolan; Nya skolan;

  Sammanfattning : The aim of this essay is to investigate and compare how Charles XII is depicted in the encyclopedias Nordisk Familjebok first and second edition from 1884 and 1910. The essay also has a historiographic purpose for examining whether there are clear links between the development of academic history research and how Charles XII is described in the two encyclopedias. LÄS MER

 2. 2. Extern vindstabilisering för flervåningshus i trä

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser; Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Daniel Sörnmo; Karl Nilsson; [2018]
  Nyckelord :Braced frame; External wind stabilization; Glulam; High rise timber building; modal analysis; Extern vindstabilisering; Fackverk; Höghus i trä; Limträ; Modalanalys;

  Sammanfattning : Sammanfattning Intresset för höghuskonstruktioner i trä ökar allt mer runt om i världen. I Sverige ligger fokus på höghuskonstruktioner som utnyttjar intern vindstabilisering med skivor i KL-trä. LÄS MER

 3. 3. Vart tar jag fotfäste i arbetslivet? : En studie om unga vuxnas erfarenheter av arbetsmarknaden

  M1-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Linnea Nilsson; [2018]
  Nyckelord :arbetsvillkor arbetssituation unga vuxna osäkra jobb;

  Sammanfattning : The purpose of the paper is to investigate how young adults experience their situation in the labor market and its consequences for everyday life. This is a qualitative study where the interviewees have described their experiences in the labor market, which resulted in a predominantly negative tone. LÄS MER

 4. 4. Statligt ägande av företag

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Karl Philip Nilsson; [2018]
  Nyckelord :Statliga bolag; Europeiska Unionen; lönsamhet; belåningsgrad; arbetsintensitet; konkurrens; Business and Economics;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker statliga och privata bolag i Europeiska Unionen utifrån tre faktorer – lönsamhet, belåningsgrad och arbetsintensitet under tidsperioden 2012–2016. En tidsperiod som präglas utav en återhämtningsprocess efter en finanskris. LÄS MER

 5. 5. Hon är ju ingen Strindberg direkt : En receptionsstudie av fem romaner med bekännelsekaraktär ur genussynpunkt

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för kultur och kommunikation

  Författare :Sanna Nilsson; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att utifrån en jämförelse av fem verk av fyra författare - Karl Ove Knausgård, Lars Norén, Maja Lundgren och Carina Rydberg se huruvida mottagandet skiljer sig åt ur genussynpunkt mellan dessa författares verk som är av liknande karaktär. Detta utförs med hjälp av Yvonne Hirdmans genusteorier och delvis av Ebba Witt-Brattströms teorier om könsanalog läsning. LÄS MER