Sökning: "Karl Olofsson"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden Karl Olofsson.

 1. 1. Värdeskapande för arbetssökande : Hur e-rekryterare kan attrahera arbetssökande och uppmuntra fortsatt användande

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Industriell ekonomi; Linköpings universitet/Industriell ekonomi

  Författare :Philip Melbi; Karl Olofsson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : PROBLEM DEFINITION: E-recruiters have two customer segments to look after, job seekers and employers. Value for these two segments is created by the e-recruiter when communication and information between employer and job seeker is facilitated. Job seekers evaluate e-recruiters based on the value proposition that is offered. LÄS MER

 2. 2. Utveckling av ett adaptivt munstycke för bassängrengöring

  M1-uppsats, KTH/Hållbar produktionsutveckling (ML); KTH/Hållbar produktionsutveckling (ML)

  Författare :Richard Ericson; Karl Olofsson; [2019]
  Nyckelord :Computational Fluid Dynamics; Prototyp; Design for Assembly; Brainstorming; Pugh.;

  Sammanfattning : Detta är en rapport som beskriver utvecklingen av ett produktkoncept som är tänkt att ersätta Weda:s SD-enhet. SD-enheten är ett munstycke som kan tillverkas från 1𝑚 upp till 10𝑚 brett i bockad plåt och sitter installerad på en drivenhet. LÄS MER

 3. 3. Black-box optimization of simulated light extraction efficiency from quantum dots in pyramidal gallium nitride structures

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Matematiska institutionen

  Författare :Karl-Johan Olofsson; [2019]
  Nyckelord :Black-box optimization; Radial basis functions; Gallium nitride; light extraction efficiency; FDTD; surrogate functions; semiconductors; global optimization;

  Sammanfattning : Microsized hexagonal gallium nitride pyramids show promise as next generation Light Emitting Diodes (LEDs) due to certain quantum properties within the pyramids. One metric for evaluating the efficiency of a LED device is by studying its Light Extraction Efficiency (LEE). LÄS MER

 4. 4. An Investigation of Stainless Steels for Long-term Use in Liquid Sodium at up to 700°C

  Kandidat-uppsats, KTH/Materialvetenskap; KTH/Materialvetenskap

  Författare :Clara Bubenko; Karl Magnil; Melker Olofsson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The Swedish company Azelio has developed a high-efficient Stirling engine which is powered by solar energy. Since the access of solar power is limited to day-time, Azelio has also developed their own Thermal Energy Storage (TES), which collects and stores solar energy and thereby provides the engine with energy also during night-time. LÄS MER

 5. 5. Arbetsorganisation och ledarskap, MAMF15

  L3-uppsats, Lunds universitet/Ergonomi och aerosolteknologi

  Författare :Adeeb Al-Adhami; Erdal Albayati; Fredrika Andreasson; William Berg; Paulina Antonsson; Seamus Doyle; Johanna Falk; Sebastian Green; Samuel Hirschfeld; Elsa Höjbert; Ami Izetagic; Olof Johansson; Annika Jönsson; Victor Jönsson; Louise Landin; Josefine Laurén; Eric Lennman; Karl Lindkvist; Robert Malmsjö; Emil Olofsson Van Der Eijken; Alexander Olsson; Johan Rosén; Erik Sjöström; Felix Strömberg; Klara Svensson; Andreas Söderholm; Hedda Trönnberg; Tomas Tengberg; Adelina Zahirovic; [2018]
  Nyckelord :Arbetsorganisation; ledarskap; studentartiklar; aktivitetsbaserade arbetsplatser; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Kursen Arbetsorganisation och ledarskap avslutades med en konferens där studenterna presenterade sina projektarbeten. Dessa arbeten är sammanställda i artiklar med olika teman kopplat till dagens arbetsliv. LÄS MER