Sökning: "Karl Pettersson"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden Karl Pettersson.

 1. 1. Improvement of a Qualification Process in the Aerospace Industry : A Case Study at Saab Aeronautics

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling; Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

  Författare :Karl-Anton Pettersson; Daniel Magnusson; [2019]
  Nyckelord :Qualifications in Aerospace; Quality Management; Process Management; Standardization; Professional Bureaucracy;

  Sammanfattning : The importance of reliable parts and production methods in the aerospace industry is crucial to guarantee safety in the air. Hence, each material used in the production of aircrafts needs to be tested and verified as fit for use in all intended environments. LÄS MER

 2. 2. Steering discourses in a complex world

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Mattias Pettersson; Karl Ågårdh; [2018]
  Nyckelord :Crisis communication; public relations; complexity; steering discourses; image repair; product recall; Social Sciences;

  Sammanfattning : This study aims to problematise if and how an organisation can steer discourses in a crisis situation. The study brings knowledge to the field of strategic communication from a single case study regarding a product recall made by a multinational corpora-tion. LÄS MER

 3. 3. Seeing and Sinners : Spatial Stratification and the Medieval Hagioscopes of Gotland

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Historiska institutionen

  Författare :Karl Pettersson; [2018]
  Nyckelord :Hagioscope; Peter of Limoges; Visuality; Perspectiva; Anchorite; Recluse; Gotland; Purgatory; Leprosy; Penance; Sword Brethren; Teutonic Order; Pilgrims; Hagioskop; Peter Limoges; Visualitet; Perspectiva; Anakoret; Reclus; Gotland; Skärselden; Spetälska; Botgöring; Svärdsbrödraorden. Tyska Orden; Pilgrim;

  Sammanfattning : The hagioscope—a small tunnel or opening usually set at eye-level in a church wall—is a complex and multifaceted device that appears in Europe during the late medieval period. Despite an increased interest in the  history of the senses, the hagioscope has been overlooked until now. LÄS MER

 4. 4. Ledtidsoptimering i en producerande verksamhet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Karl-Anton Pettersson; Philip Karlsson; [2017]
  Nyckelord :Critical Chain; Visual Management; Knowledge Management; Multitasking;

  Sammanfattning : Denna rapport utgår från en fallstudie på Jensen Sweden och syftar till att förkorta ledtiderna i verksamhetens produktion. Några av problemen som finns i verksamheten är återkommande materialbrist och att produktionen drivs av en subjektiv styrning. LÄS MER

 5. 5. Integritet och långsiktig användbarhet hos textdokument : En avvägningsproblematik vid digitalt bevarande

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för ABM

  Författare :Karl Pettersson; [2015]
  Nyckelord :Integrity; Usability; Text documents; Markup languages; Records continuum; integritet; användbarhet; textdokument; märkspråk; records continuum;

  Sammanfattning : This thesis is about a potential trade-off between integrity and long-term usability in the choice of file formats for preservation of text documents. Five common formats are discussed: plain text, PDF/A, Office Open XML Document, Open Document Text, and Markdown. LÄS MER