Sökning: "Karl Sand"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Karl Sand.

  1. 1. Sedimentologiska och litostratigrafiska undersökningar i södra Malmös kvartära avlagringar, södra Sverige

    Magister-uppsats, Lunds universitet/Geologiska institutionen

    Författare :Karl-Magnus Jönsson; [2000]
    Nyckelord :Malmö; kvartära avlagringar; litostratigrafi; sedimentologi; geografi; geologi; Sverige; deformation till; cavities; glacial sediments; Earth and Environmental Sciences;

    Sammanfattning : Extensive excavations in Quaternary deposits were performed during road and railway constructions in southern Malmö in connection with the new Öresund bridge. The aim of this study was to investigate the lithostratigraphy and sedimentology of these deposits. 2. LÄS MER