Sökning: "Karl Sandberg"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden Karl Sandberg.

 1. 1. Employer Branding idag : Attraktivitet genom sociala medier

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Personal och arbetsliv; Högskolan Dalarna/Personal och arbetsliv

  Författare :Daniel Weiderstål; Marcuz Källqvist; [2016]
  Nyckelord :Employer Branding; attractiveness; sociala medier; rekrytering; retention; arbetsgivarvarumärke;

  Sammanfattning : The use of social media has during the last couple of years increased and is now amajor part of most of the organizations marketing strategies. But how does this fitwith the Employer Branding strategies? And how does this affect theorganizational attractiveness as an employer? These were two of the questions wewanted to examine and analyze. LÄS MER

 2. 2. Barnstjärnorna på slottet : En studie om barn i konsten på Drottningholm

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Lotta Sandberg; [2016]
  Nyckelord :Drottningholm; konst; barn; porträtt; 1600-tal; 1700-tal;

  Sammanfattning : Hur har konstnärer skildrat barn utifrån vem de var och när de levde? Min undersökning begränsar sig till sex målningar i tre rum på Drottningholms slott. Tidsmässigt handlar det om nästan hundra år, från sent 1600-tal till sent 1700-tal. LÄS MER

 3. 3. Kartläggning av frekvensreglering i det nordiska synkrona kraftsystemet : Ny strategi för balansregleringar från driftplaner?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Elektricitetslära

  Författare :Karl-Oskar Sandberg; [2016]
  Nyckelord :Kraftsystem; frekvensreglering; balansreglering; driftplaner; momentan kraftbalans; frekvensavvikelse; balanstjänsten; nordiska kraftsystemet; frekvenssimulering;

  Sammanfattning : The Nordic synchronous power system must continuously be in balance with respect to the electricity produced and consumed to function optimally. The system frequency is a good measure of the actual balance. The Swedish Transmission System Operator, Svenska kraftnät (Svk), is responsible for making sure such a balance is achieved. LÄS MER

 4. 4. ”Varför går man inte hårdare fram?” En studie i krigsorienterad journalistik inom svensk public service.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Cemil Arikan; Staffan Florén Sandberg; karl Henrik Olsson; [2014-09-08]
  Nyckelord :Fredsjournalistik; Krigsjournalistik; Krigsdiskurs; Fredsdiskurs; Journalism of Attachment; Rapport; Dagens Eko; Johan Galtung; Wilhelm Kempf;

  Sammanfattning : Title:”Varför går man inte hårdare fram? – En studie i krigsorienterad journalistik av Public Service från Ukrainakonflikten”Authors:Cemil Arikan, Staffan Florén Sandberg and Karl Henrik OlssonSubject:Undergraduate research paper in journalism studies, Dept. of journalism, media and communication (JMG) Gothenburg UniversityTerm:Spring 2014Supervisor:Mathias Färdigh, JMG, Gothenburg UniversityPages/words:48 pages/16701 wordsPurpose:The main purpose of the paper was to examine if and to what extent the conflict coverage of two Swedish public service news programmes from the ongoing Ukrainian conflict could be said to orientate towards either war or peace journalism. LÄS MER

 5. 5. Geotermisk fjärrvärme i Gunsta

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Energy and Technology

  Författare :Caroline Krouthén; Andreas Lundgren; Per Mandfloen; Karl-Oskar Sandberg; Johanna Sjöberg-Högerås; Johan Thorell; Svante Wärnsberg Monie; [2014]
  Nyckelord :geotermi; geotermisk energi; fjärrvärme; Gunsta; förnybar; värmekälla; värmeproduktion;

  Sammanfattning : Gunsta is situated about 10 km east of Uppsala. Today there are plans to establish 1000 new households in Gunsta before year 2030. The required energy for heating houses and water would be distributed via a district heating system, which also includes 200 existing residences. The annual required energy, according to this study, would be 16. LÄS MER