Sökning: "Karl Sten"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Karl Sten.

 1. 1. Att legitimera skärvorna av en union : En studie av den politiska kulturen under 1400-talet i Norden

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Historiska institutionen

  Författare :Malin Thörnlund Persson; [2016]
  Nyckelord :Political Culture; values; norms; laws; the mideval time; 1500-century; Karl Knutsson Bonde ; Sten Sture the Elder; The Kalmar Union; Politisk kultur; värderingar; normer; lag; lagen; medeltiden; 1400-talet; Karl Knutsson Bonde ; Sten Sture den äldre; Kalmarunionen;

  Sammanfattning : This thesis is a study of the norms and values of political culture during the 15th century.  The political culture gives the struggle for power in the Kalmar Union in the 15th century its characteristics. LÄS MER

 2. 2. Axelssönerna (Tott) : Ett ekonomiskt imperium inom gränsadeln i 1400-talets Norden

  Magister-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö

  Författare :Margaret Wallace Nilsson; [2010]
  Nyckelord :Axelsson Tott; Gotland; inter-Nordic conflicts; Sten Sture the elder; Karl Knutsson;

  Sammanfattning : This essay explores the economical and social paradigms surrounding one of the most influentialNordic border dynastic noble families in the second half of the fifteenth century - the AxelssonTotts. How mercantile possibilities and opportunities offered to them, reflected on their politicalactions and social bands. LÄS MER

 3. 3. Kartering av markanvändning med meteorologisk satellitdata för förbättring av en atmosfärisk spridningsmodell

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

  Författare :Andreas Persson; [1998]
  Nyckelord :markanvändning; kartering; geografi; naturgeografi; satellitdata; atmosfärisk spridningsmodell; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Sulphur emissions during the last century has led to major acidification of the environment. The acidity of soil and water is a threat to health and economic interests of man, e.g. the food and paper/wood production in the agricultural and silvicultural industries. LÄS MER