Sökning: "Karl Svanberg"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Karl Svanberg.

 1. 1. Kunskapsprocesser vidföretagsförvärv : En fallstudie utförd under en integrationsprocess

  Kandidat-uppsats, KTH/Industriell produktion

  Författare :Karl Holmberg; Stefan Svanberg; [2011]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I denna rapport behandlas fallet då ett mindre företag köps upp av ett större företag.Fokus ligger på hur kunskapen från målbolaget överförs till det förvärvande bolaget,samt på hur den befintliga kunskapen inom förvärvsbolaget blir tillgänglig för alla. LÄS MER

 2. 2. Intresseväckande Animation : Utställningsmaterial för Mälsåkerprojektet

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Institutionen för innovation, design och produktutveckling; Mälardalens högskola/Institutionen för innovation, design och produktutveckling; Mälardalens högskola/Institutionen för innovation, design och produktutveckling

  Författare :Karl Allander; Jim Svanberg; Mattias Klittmark; [2008]
  Nyckelord :Animation; Utställningsmaterial;

  Sammanfattning : Under sommaren 2006 öppnar Mälsåker Slott för allmänheten och ett av de planerade projekten är en multimedial utställning om norrmän som tränades där i hemlighet under andra världskriget. Författarna till denna rapport är alla studenter av informationsdesign, med inriktning mot illustration på Mälardalens Högskola. LÄS MER