Sökning: "Karl XII"

Visar resultat 1 - 5 av 20 uppsatser innehållade orden Karl XII.

 1. 1. Tiden påverkar debatten även för en kung : Karl XII:s eftermäle i tre svenska dagstidningar under tre jubileumsår, 1918-2018

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Nilsson Eriksson Robin; [2020]
  Nyckelord :Karl XII; historiebruk; historiekultur; historiesyn; kollektivt minne;

  Sammanfattning : This study shows how the image of Karl XII and his political deed has changed in the public debate during a century. The study has also, with the help of analytical tools on uses of history, examined how the memory of Karl XII and his political deeds has been used by focusing on moral, political, ideological, scientific and existential interests. LÄS MER

 2. 2. Karl XII eller Kristina? Bild och text som stödstrukturer i historieläromedel för elever med svenska som andraspråk : En analys utifrån systemisk- funktionell lingvistik 

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Cornelia Gustafsson; [2020]
  Nyckelord :Sociokulturellt perspektiv; multimodalitet; svenska som andraspråk; systemisk- funktionell lingvistik; stöttning; bilder; stödstrukturer; kvalitativ analys;

  Sammanfattning : Syftet med det här arbetet var att studera på vilket sätt läromedel i historia använder sig av stödstrukturer för att stötta andraspråkselever. I arbetet analyserades stödstrukturer i form av samspelet mellan text och bild. Detta gjordes genom att använda ett sociokulturellt perspektiv, multimodalitet och SFL. LÄS MER

 3. 3. Karl XII i populärkulturen : Filmatisering kring Karl XII

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Jönköping/HLK, Ämnesforskning

  Författare :Daniel Hultgren; [2019]
  Nyckelord :Karl XII; Filmanalys; Historia;

  Sammanfattning : En filmanalys som fokuserar på att studera framställningen omkring den svenske kungen Karl XII. Studien är omfattad att analysera olika filmer med olika produktionsländer för att finna hur olika filmskapare och länder har valt att presentera den svenske kungen. LÄS MER

 4. 4. Allegori och antikreception : En ikonografisk analys av nischskulpturerna på Stockholms slotts södra entréparti

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Konstvetenskapliga institutionen

  Författare :Cecilia Karlsson; [2018]
  Nyckelord :Architecture; nishe sculpture; sculpture; the Abduction Group; the Hercules Group; Tessin; Foucquet; Carl XI; Carl XII; Arkitektur; nischskulptur; skulptur; Enleveringsgrupp; Herkulesgrupp; Tessin; Foucquet; Karl XI; Karl XII;

  Sammanfattning : This paper investigates the iconographical meaning of the niche sculptures at the south entrance of the Royal Palace in Stockholm. Two groups of four sculptures have been investigated. LÄS MER

 5. 5. Enväldets karlar : En studie om hur Karl XI och Karl XII har skildrats i läroböcker under 1900-talet.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mittuniversitetet/Avdelningen för humaniora

  Författare :Giovanni Monticciolo; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER