Sökning: "Karl XIII"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Karl XIII.

 1. 1. Vänskapens känslomässiga funktion : Emotiver, känsloregim och känslomässiga tillflyktsorter i Hedvig Elisabeth Charlottas dagboksanteckningar, ca 1775-1797

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för idé- och samhällsstudier

  Författare :Sofie Söderling; [2023]
  Nyckelord :Hedvig Elisabeth Charlotta; Sophie Piper fd. Von Fersen; Karl XIII; Vänskap; Emotiver; känsloregim; känslomässiga tillflyktsorter;

  Sammanfattning : This essay examines the emotional function of friendship between the Swedish Duchess Charlotte (1759-1818) and her lady-in-waiting Sophie. Charlotte was the Swedish monarch’s sister-in-law and is well-known for her political memoirs. Her memoirs are dedicated to Sophie which makes up for this essay's choice of subject. LÄS MER

 2. 2. Empirens belysning : Ljuskronorna på Rosersbergs slott 1818–1860

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för kultur och estetik

  Författare :Isabella Forssberg; [2022]
  Nyckelord :Rosersbergs slott; empir; ljuskronor; kristallkronor; bronsamplar; brännförgyllt brons; Karl XIV Johan; performativitet;

  Sammanfattning : Institutionen för kultur och estetik, Konstvetenskap 106 91 Stockholms universitet 08-16 20 00 vx  Handledare: Magdalena Holdar Titel och undertitel: Empirens belysning: Ljuskronorna på Rosersbergs slott 1818–1860 Författare: Isabella Forssberg  Kontaktuppgifter till författaren: tel: 070-4537559 e-mail: [email protected]  Uppsatsnivå: kandidatuppsats Ventileringstermin: HT2021 ABSTRACT: Den här uppsatsen behandlar performativiteten hos ljuskronorna på Rosersbergs slott 1818–1860 då slottet var regelbundet bebott av Karl XIV Johan och Desirée. LÄS MER

 3. 3. Hertig Karls målningar. : Den esoteriska bildtraditionens diskurs och tillämpningar inom samtidskonsten.

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för musik och bild (MB)

  Författare :Anna Stahle; [2020]
  Nyckelord :Esoterism; esoterisk estetik; esoterisk diskurs; aktualisering; outsider art; anakron bild; hauntology; hertig Karl; frimurarorden; konsthistoriografi; samtidskonst.;

  Sammanfattning : Uppsatsen syfte är att undersöka en esoterisk bildtradition som en separat bildvetenskap utifrån en diskursanalytisk metod. Frågan ställs hur denna bilddiskurs formerats, om vi kan identifiera en särskild estetik och hur vår bild av den har tillkommit. Uppsatsen undersöker här omgivande narrativ och utsagor. LÄS MER

 4. 4. Ett gestaltningsförslag till en del av lustträdgården vid Rosersbergs slott

  L3-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Kristina Öst; [2008]
  Nyckelord :Rosersberg; barockträdgård;

  Sammanfattning : Rosersbergs slottsanläggning, vackert beläget mellan Stockholm och Uppsala intill Mälarens strand är ett slott med kunglig dispositionsrätt. Området är byggnadsminnesmärkt och förvaltas av Statens fastighetsverk.Räddningsskolans verksamhet finns idag i området, men har en oviss framtid där. LÄS MER