Sökning: "Karl XIV Johan"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Karl XIV Johan.

 1. 1. En drottnings identitet : En porträttanalys av drottning Desideria av Sverige och Norge

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för kultur och estetik

  Författare :Charlotte Axelsson; [2019]
  Nyckelord :Drottning Desideria; Karl XIV Johan; Identitet; Porträtt; Konstverk; Bernadotte; Målning; Desideria Bernadotte; Historia;

  Sammanfattning : Uppsatsen är en porträttanalys av drottning Desideria av Sverige och Norge där syftet med undersökningen är att påvisa hur Desideria framställde sin identitet i olika porträtt. Syftet är även att undersöka om hennes make Karl XIV Johan var influens till porträtten eller beställare av porträtten. LÄS MER

 2. 2. Konungsliga motbilder : Den kungliga legitimitetens ifrågasättande i 1700- och 1800-talets Sverige

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Historiska institutionen

  Författare :Jakob Håkansson; [2014]
  Nyckelord :Tidigmodern tid; Gustav III; Karl XIV Johan; legitimitet; motbild; smädeskrift; politisk diskurs; politisk kultur;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Karl XIV Johan-staty i Norrköping : En studie om dynamiken som skapades kring och genom invigningen av denna staty under tidsperioden från 1844 till 1846

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Enheten för historia

  Författare :Gerald Walch; [2007]
  Nyckelord :Karl XIV Johan; monument; statyinvigningar; Norrköping; tullpolitik; Oskar I;

  Sammanfattning : 1800-talet betraktas som statyresandets epok då särskilt under andra hälften av 1800-talet tusentals monument uppfördes runt om i Europa. Statyprojekt och invigningar är tillfällen då olika krafter mobiliseras för att markera vad som är värdefullt i det förflutna men också i framtiden. LÄS MER