Sökning: "Karl Yngström"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Karl Yngström.

 1. 1. Hjälpmedel för att tydliggöra känslor hos personer med AST

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Teknik och samhälle

  Författare :Karl Yngström; [2018]
  Nyckelord :Android; Affective Computing; Human Computer Interaction;

  Sammanfattning : Smarttelefoner är som kommunikationsverktyg mycket kraftfullt och tillåter kommunikation på nya sätt. Att använda teknologiska hjälpmedel för att assistera människor med psykiska funktionshinder är på framgång. LÄS MER

 2. 2. An exploration in psychology of culture : a phenomenological study with immigrants in Sweden

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Josef Mörnerud; Karl Yngström; [2005]
  Nyckelord :invandrare; integration; identitet; acculturation; culture; psychology; Psykologi; Social Sciences;

  Sammanfattning : We have been inspired by the existing concepts in the field of cultural psychology. With our empirical research we want to explore their eventual relevance in the life-world of immigrants in Malmö, with a phenomenological approach. We have used concepts mainly coming from J.W. LÄS MER