Sökning: "Karl nygren"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Karl nygren.

 1. 1. The Possibility of Norm-Violation in Deontic Logics for Action Types : An Analysis of Bentzen's Action Type Deontic Logic and a New Semantics

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Avdelningen för kulturvetenskaper, KVA

  Författare :Karl Nygren; [2016]
  Nyckelord :Action Type Deontic Logic; action types; action tokens; deontic logic; free choice; norm-violation; semantic tableau;

  Sammanfattning : In a recent paper, Bentzen proposes a semantically characterised logic called Action Type Deontic Logic, where normative concepts are applied to action expressions, rather than propositional statements. The logic offers solutions to many of the paradoxes of deontic logic. LÄS MER

 2. 2. Trust Logics and Their Horn Fragments : Formalizing Socio-Cognitive Aspects of Trust

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/Matematik och tillämpad matematikTekniska högskolan

  Författare :Karl Nygren; [2015]
  Nyckelord :Trust; modal logic; multi-agent systems; Horn fragment;

  Sammanfattning : This thesis investigates logical formalizations of Castelfranchi and Falcone's (C&F) theory of trust [9, 10, 11, 12]. The C&F theory of trust defines trust as an essentially mental notion, making the theory particularly well suited for formalizations in multi-modal logics of beliefs, goals, intentions, actions, and time. LÄS MER

 3. 3. Actuality-dependence, Natural Kind Terms and Reference Failures

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/Avdelningen för kulturvetenskaper, KVAFilosofiska fakulteten

  Författare :Karl Nygren; [2014]
  Nyckelord :language; natural kinds; reference; semantics; metasemantics; actuality-dependence; semantic intentions; haukioja; kripke; putnam; språk; naturliga sorter; referens; semantik; metasemantik; aktualitetsberoende; semantiska intentioner; haukioja; kripke; putnam;

  Sammanfattning : This essay investigates Haukioja's (2010) notion of actuality-dependence. This notion is an attempt to explain the rigid behaviour of some kind terms; in particular natural kind terms like “water” and “tiger”. A definition of rigidity for kind terms has to take in account speakers' semantic intentions. LÄS MER

 4. 4. Energianvändande i bostadshus : En studie i byggnaders energibalans

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Avdelningen för ekoteknik och hållbart byggande

  Författare :Karl Eriksson Nygren; [2013]
  Nyckelord :Energibalans Energiberäkningar Lågenergihus Passivhus Värmeförlusttal;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Avstånd till innerstaden, hyresnivå, storlek och typ : Inverkan på ”populariteten” för Uppsalahems lediga hyresbostäder i Uppsala stad åren 2006-2010

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Karl Nygren; [2012]
  Nyckelord :allmännyttan; allmännyttigt bostadsbolag; kommunalt bostadsbolag; Uppsalahem; allmännyttig hyresrätt; allmännyttig hyresbostad; allmännyttiga hyresrätter; allmännyttiga hyresbostäder; hyresrätt; hyresrätter; hyresbostad; hyresbostäder; bostadspreferenser; boendepreferenser; bostadsefterfrågan; bostäder läge; bostäder hyra; bostäder storlek; bostäder antal rum; SABO; bostadsförsörjning; bostadsplanering;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen avhandlar ”populariteten” hos de vanliga hyresbostäder i Uppsalahems ägo per 2010-12-31 som förmedlades med kontraktsformen tillsvidarekontrakt under de fem åren 2006 till och med 2010. De ”popularitetsmätningar” som utförts inom ramarna för uppsatsens undersökning, baseras på ett faktiskt aktivt agerande, i aggregerad form, av de aktivt bostadssökande individerna i bolagets bostadskö under perioden, i förhållande till ovan nämnda bostäder. LÄS MER