Sökning: "Karl pyk"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Karl pyk.

  1. 1. Bibehållande av humankapital vid företagsförvärv. : En kvalitativ studie av svenska medicintekniska bolag.

    Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

    Författare :David Axelsson; Karl Pyk; [2019]
    Nyckelord :Human Capital; Mergers Acquisitions; Medtech; Onboarding; Key employee retention.; Företagsförvärv; Humankapital; Medicinteknik.;

    Sammanfattning : Mergers and acquisitions has become a common thing in recent years. Assets change owners in hope of creating synergies and desirable outcomes. Human capital, i.e. LÄS MER