Sökning: "Karl-Erik Stockholm"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Karl-Erik Stockholm.

 1. 1. Från vänster och öster - En undersökning av utrikesrepresentationens roll i svensk underrättelseverksamhet inom och utom Sverige i samband med bolsjevikfrågan 1920-1921

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Humanistiska och teologiska fakulteterna; Lunds universitet/Historia

  Författare :Karl-Erik Wilhelm Karlsson; [2010]
  Nyckelord :underrättelsetjänst; underrättelsecykel; kommunism; bolsjevism; Utrikesdepartementet; 1920-talet; utrikesrepresentation; personregistrering; History and Archaeology;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte är att undersöka utrikesrepresentationens roll i den svenska underrättelseproduktionen- och konsumtionen åren 1920-1921. Med hjälp av underrättelsecykeln som analytiskt instrument studeras primärmaterial ur UD:s arkiv som behandlar "bolsjevikfrågan". LÄS MER

 2. 2. Perspektiv på avreglering av svensk järnvägspersontrafik

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för nationalekonomi

  Författare :Erik Gunnarsson; [2006]
  Nyckelord :Deregulation; Railway; Sweden; Competition; Passenger traffic;

  Sammanfattning : This thesis examines the deregulation reform of the Swedish railroad industry, focusing on passenger transport between 1988 and 2005. The purpose of the thesis is to examine the effects from the deregulation reform on prices, market concentration and to determine whether SJ (the state owned incumbent) has been conducting strategic behaviour in order to prevent new entrants to the market. LÄS MER