Sökning: "Karl-Fredrik Olsson"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Karl-Fredrik Olsson.

 1. 1. Diktröster : Lyriska inslag i Elsa Graves dramatik

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Litteraturvetenskapliga institutionen

  Författare :Karl-Fredrik Olsson; [2019]
  Nyckelord :Elsa Grave; dramatik; lyriska inslag;

  Sammanfattning : Uppsatsen undersöker de lyriska inslagens betydelser och funktion i Elsa Graves dramatik.  ... LÄS MER

 2. 2. Flätade röster/aktiva pauser : En studie i Christina Ouzounidis dramatik

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Litteraturvetenskapliga institutionen

  Författare :Karl-Fredrik Olsson; [2017]
  Nyckelord :Christina Ouzounidis; dramatik; postdramatik; dekonstruktion;

  Sammanfattning : I uppsatsen undersöks Christina Ouzounidis tre dramatexter Heterofil, Naturen, vanorna, tiden, moralen och Spår av Antigone, vilka alla tre bär undertiteln sensus communis. Med en teoretisk bakgrund av dramatexten, postdramatik och dekonstruktion analyseras dramatexterna utifrån teaterhändelse, tema, innehåll och form. LÄS MER

 3. 3. The power of having friends : A study in how knowledge and levels of uncertainty relate to relationship commitment

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Baude Christopher; Karl-Fredrik Olsson; [2014]
  Nyckelord :internationalization process; relationship; knowledge; relationship commitment; business networks; uncertainty; decrease uncertainty; levels of uncertainty; internationaliseringsprocess; förhållande; kunskap; relationer engagemang; företagsnätverk; osäkerhet; minska osäkerheten; grad av osäkerhet;

  Sammanfattning : The purpose of this paper is to increase the understanding of how knowledge and uncertainty can affect relationship commitment between companies in the international market. Therefore, knowledge accumulation, the various levels of uncertainties and the creation of business relationships will be examined. LÄS MER

 4. 4. Förändringar och Förvillelser : Skriftspråkets modernisering mellan år 1895 och 1938 i en roman av Hjalmar Söderberg

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

  Författare :Karl-Fredrik Olsson; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Kvalitetsförändringar hos rajsvingelsorterna Hykor, Perun och Paulita under första skörd

  L3-uppsats, SLU/Dept. of Crop Production Ecology

  Författare :Karl-Fredrik Olsson; [2007]
  Nyckelord :rajsvingel; fenologisk utveckling; smältbar energi; fiberhalt; råprotein;

  Sammanfattning : Today, high-yielding leys of good quality are a must for Swedish dairy and beef enterprises if they are to become profitable. Thus, it is of interest to evaluate the quality of the recently released high-yielding Festulolium hybrids ((Festulolium braunii (K.Rich.) A. LÄS MER