Sökning: "Karl-Johan Lindström"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Karl-Johan Lindström.

 1. 1. Aktiv befuktning vid mekaniskventilation : En integrerad litteraturstudie

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Karl-Johan Lindström; Anna Carling; [2017]
  Nyckelord :Humidification; Mechanical ventilation; Heated humidifier; Heat- and moisture exchanger; Integrated literature review; Befuktning; Mekanisk ventilation; Uppvärmd befuktare; Värme- och fuktväxlare; Integrerad litteraturstudie;

  Sammanfattning : Introduktion: Befuktning vid mekanisk ventilation är nödvändigt för att inte skador skall uppstå i luftvägarna. Luften kan befuktas aktivt eller passivt och då tekniken ständigt utvecklas kan tidigare riktlinjer för vilken metod som är bäst behöva revideras. LÄS MER

 2. 2. Patientupplevelser av omvårdnaden på en akutmottagning

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för vård och natur

  Författare :Karl-Johan Lindström; [2009]
  Nyckelord :Emergency department; patient; satisfaction; care;

  Sammanfattning : Patienter kommer till akutmottagningar med stora variationer av sjukdomar, skador, ålder och psykologiska tillstånd. Arbetet på akutmottagningen är ofta mer inriktat på de medicinska aspekterna av omvårdnad. Det är patientens upplevelser av omvårdnaden som fungerar som en bedömning av hur bra omvårdnaden utförs. LÄS MER