Sökning: "Karl-Magnus Andersson"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Karl-Magnus Andersson.

 1. 1. Rumsliga förutsättningar för transportrelaterad social exkludering - Äldres situation i Göteborg

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälle

  Författare :Oskar Abrahamsson; Karl-Magnus Andersson; [2018-11-27]
  Nyckelord :Transportrelaterad; social; exkludering; transport; disadvantage; tillgänglighet; GIS; äldre; Transport-related; social; exclusion; transport; disadvantage; accessibility; GIS; elderly;

  Sammanfattning : Gothenburg, Sweden, is a city in which major urban development projects aim to make the city an accessible place for everybody, independent of individual abilities. When people want to participate in activities, but lack normal opportunities to do so, they are exposed to social exclusion. LÄS MER

 2. 2. Prepareringar som formskapande element i fri improvisation

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

  Författare :Karl Magnús Andersson; [2017-11-28]
  Nyckelord :musik; form; improvisation; preparering;

  Sammanfattning : I detta arbete undersöker författaren möjligheten att genom prepareringar få en tydligare kontroll över sina improvisationers formgestaltning. Författaren utgår från två konserter där han på olika sätt använder sig av prepareringar för att påverka musiken... LÄS MER

 3. 3. FINNS EN OSÄKERHET I YRKESROLLEN HOS NYUTBILDADE SJUKSKÖTERSKOR? : -en enkätundersökning

  Kandidat-uppsats, Växjö universitet/Institutionen för vårdvetenskap och socialt arbete; Växjö universitet/Institutionen för vårdvetenskap och socialt arbete

  Författare :Karl Magnus Andersson; Gabriella Bonasin; [2007]
  Nyckelord :Introduktion bredvidgång. Osäkerhet. Sjuksköterskeutbildning. Yrkesroll.;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNINGSjuksköterskan får efter avslutad sjuksköterskeutbildning och mottaget examensbevis sin legitimation av Socialstyrelsen vilket medför ett omfattande ansvar och är en förutsättning för att få arbeta inom hälso- och sjukvård. Sjuksköterskeutbildningen idag fokuserar till större delen på teori och mindre del på praktisk utbildning jämfört med förr. LÄS MER