Sökning: "Karl-Magnus Lövnord"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Karl-Magnus Lövnord.

  1. 1. Avslappning och massage i omvårdnadsarbetet. En litteraturstudie om hur avslappning och massage kan befrämja hälsa

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

    Författare :Petronella Lannerheim; Karl-Magnus Lövnord; [2004]
    Nyckelord :avslappning; hälsa; komplementärmedicin; massage; omvårdnad; välbefinnande;

    Sammanfattning : The purpose of this literature review is to gain knowledge of how a nurse can relieve a patient´s suffering and promote a patient´s health on his/her own without pharmacologic aid. The method is a literature review based on 10 scientific articles. The study is influenced by Antonovskys view of health. LÄS MER