Sökning: "Karlgren"

Visar resultat 1 - 5 av 26 uppsatser innehållade ordet Karlgren.

 1. 1. DEVELOPING A FURNITURE TEST MACHINE ACCORDING TO NATIONAL STANDARDS : ENSURING QUALITY AND CREDIBILITY FOR THE SMEES IN SOUTH AFRICA

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för ingenjörsvetenskap; Högskolan i Skövde/Institutionen för ingenjörsvetenskap

  Författare :Marcus Berglund; Martin Karlgren; [2019]
  Nyckelord :South Africa; SMMEs; Furniture; Test machine; Standards;

  Sammanfattning : In South Africa where the unemployment is immense, Small Micro and Medium enterprises (SMMEs) provide more than half of all job opportunities. Furntech, a non-profit organisation that works with vocational training and incubation within the furniture manufacturing sector in South Africa, wants to expand their testing laboratory with a machine to test mattresses according to local standards. LÄS MER

 2. 2. Faktorer som påverkar kvaliteten på hjärtlungräddning utförd av hälso- och sjukvårdspersonal En litteraturstudie : Factors affecting quality of cardiopulmonary resuscitation performed by healthcare personnel      A literature review

  M1-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Ulrika Karlgren; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Otillbörligt ingripande i aktieägaravtal – ett rättsekonomiskt perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Gustav Berglund; [2019]
  Nyckelord :aktieägaravtal; medverkan till kontraktsbrott; NJA 2005 s. 608; Karlgren; otillbörligt ingripande i avtal; private equity; fond; skadeståndsrätt; utomobligatoriskt skadestånd; spärregeln; Kleineman; rättsekonomi; Coase; Posner; escrow-konto; skadeståndslag; NJA 2016 s. 51; NJA 2015 s. 1040; RH 2008:46; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Shareholders’ agreements have a major impact on the practical business life. Here, shareholders can in a clandestine and flexible way make tailor-made restrictions on how and when the shares can be transferred to third parties. LÄS MER

 4. 4. Developing a furniture test machine according to national standards : Ensuring quality and credibility for the SMEEs in South Africa

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för ingenjörsvetenskap; Högskolan i Skövde/Institutionen för ingenjörsvetenskap

  Författare :Martin Karlgren; Marcus Berglund; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : In South Africa, where the unemployment rate is immense, Small Micro and Medium Enterprises (SMMEs) provide most of the employment opportunities. But statistics show that a lot of these enterprises fail during their first years of operation. LÄS MER

 5. 5. Traditional Table vs. Modern Flow Map : A quantitative comparison between two information visualizations

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC); KTH/Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC)

  Författare :Hjalmar Jakobsson; Kasper Karlgren; [2017]
  Nyckelord :Information-visualization; human computer interaction; flow-map;

  Sammanfattning : In today’s world we have access to endless amounts of data of varying kind. We would like to be able to display data in a way that actually feels intuitive and not intimidating. LÄS MER