Sökning: "Karlgren"

Visar resultat 1 - 5 av 25 uppsatser innehållade ordet Karlgren.

 1. 1. Faktorer som påverkar kvaliteten på hjärtlungräddning utförd av hälso- och sjukvårdspersonal En litteraturstudie : Factors affecting quality of cardiopulmonary resuscitation performed by healthcare personnel      A literature review

  M1-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Ulrika Karlgren; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Otillbörligt ingripande i aktieägaravtal – ett rättsekonomiskt perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Gustav Berglund; [2019]
  Nyckelord :aktieägaravtal; medverkan till kontraktsbrott; NJA 2005 s. 608; Karlgren; otillbörligt ingripande i avtal; private equity; fond; skadeståndsrätt; utomobligatoriskt skadestånd; spärregeln; Kleineman; rättsekonomi; Coase; Posner; escrow-konto; skadeståndslag; NJA 2016 s. 51; NJA 2015 s. 1040; RH 2008:46; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Shareholders’ agreements have a major impact on the practical business life. Here, shareholders can in a clandestine and flexible way make tailor-made restrictions on how and when the shares can be transferred to third parties. LÄS MER

 3. 3. Traditional Table vs. Modern Flow Map : A quantitative comparison between two information visualizations

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC); KTH/Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC)

  Författare :Hjalmar Jakobsson; Kasper Karlgren; [2017]
  Nyckelord :Information-visualization; human computer interaction; flow-map;

  Sammanfattning : In today’s world we have access to endless amounts of data of varying kind. We would like to be able to display data in a way that actually feels intuitive and not intimidating. LÄS MER

 4. 4. Det lokala kornet som matarv : En studie i kornets förändrade roll i området Höga Kusten genom ett tvärvetenskapligt arbete

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Enheten för restauranghögskolan; Umeå universitet/Enheten för restauranghögskolan

  Författare :Johanna Dyrén; My Karlgren Björkland; [2017]
  Nyckelord :gastronomi; historia; arkeologi; klimat; terroir och tvärvetenskap.;

  Sammanfattning : Studiens syfte har varit att undersöka kornets roll som råvara och livsmedel i Höga Kusten ur ett gastronomiskt, agrarhistoriskt och arkeologiskt perspektiv som underlag till framtida forskning. Ett tvärvetenskapligt ramverk som innefattat de tre nämnda ämnena har använts. LÄS MER

 5. 5. Underlåtenhet - objektiva ansvarsförutsättningar i svensk skadeståndsrätt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Henrik Möller; [2017]
  Nyckelord :avtalsrätt; civilrätt; private law; familjerätt; förmögenhetsrätt; skadeståndsrätt; tort law; damage law; straffrätt; criminal law; rättsvetenskap; ansvarsförutsättningar; liability criteria; omission; passivitet; underlåtenhet; handling; handlingsplikt; avtalsförhållande; farokälla; skaderisk; skyddsändamål; skyddat intresse; objektiva; culpa; Schultz; Andersson; Bengtsson; Karlgren; Hellner; Jareborg; kausalitet; normativ; garantställning; skyddsgarant; övervakningsgarant; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The general purpose of this research paper is to identify, systematise and problematise the objective criteria for liability in relation to omissions in Swedish tort law. In addition, the paper aims at constructing a theoretical framework around these criteria, with a further intention to analyse the legal-linguistic aspects of the issue. LÄS MER