Sökning: "Karlsson Joachim"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden Karlsson Joachim.

 1. 1. Föräldrars erfarenheter av sjukhusvistelsen när deras barn vårdas för cancer.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Joachim Karlsson Sjögren; Tobias Karlsson; [2017]
  Nyckelord :Föräldrar; erfarenheter; vård; barn; cancer;

  Sammanfattning : Bakgrund Nästan varje dag diagnosticeras ett barn av cancer och är därmed den enskilt främsta orsaken till dödsfall hos barn under 15 år. När ett barn diagnosticerats med cancer är det inte enbart barnet som drabbas, utan hela familjen vars värld sätts i obalans. LÄS MER

 2. 2. Beyond the Dyadic Relationship: A case study on a role of open book accounting in an industrial network

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Joachim Björklund; Erik Karlsson; [2016-09-15]
  Nyckelord :Open-book Accounting OBA ; Industrial network; interdependencies; activities; resources; actors; cost management; trust-building;

  Sammanfattning : MSc in Accounting.... LÄS MER

 3. 3. Köp- och säljrekommendationers pålitlighet : En eventstudie på den svenska aktiemarknaden

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Joachim Öberg; Niclas Karlsson; [2016]
  Nyckelord :Rekommendationer; effektiva marknadshypotesen; OMX Stockholm; hypotestest; behavioral finance; aktieanalys; abnormal avkastning;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna uppsats är att ta reda på hur avkastningen på aktier påverkas av köp - och säljrekommendationer i media, och om det är möjligt att uppnå en abnormal avkastning genom att följa dessa.Forskningsfrågor:●   Är det möjligt att använda rekommendationer för att nå en abnormal avkastning?●    Går det att se ett signifikant samband mellan rekommendationer och avkastningen på aktier?●    Finns det några skillnader i hur avkastningen reagerar beroende på om det är köp - eller  säljrekommendationer?Metod: Studien använder en kvantitativ metod, där en eventstudie kommer att genomföras på 51 svenska börsnoterade bolag. LÄS MER

 4. 4. Faktorer som påverkar daminnebandyspelare att sluta spela innebandy

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för hälsovetenskap

  Författare :Joachim Karlsson; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Kassaflödesanalysen - ett tillämpningsbart mätverktyg i kreditbedömningsprocessen?

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Oscar Johannesson; Karlsson Joachim; [2014]
  Nyckelord :Kassaflöde; Kassaflödesanalys; Periodiserad redovisning; Direkt kassaflöde; Indirekt Kassaflöde; Kreditgivare; Banklån; Intressentteorin;

  Sammanfattning : Datum: 3 juni, 2014Nivå: Magisteruppsats i företagsekonomi FÖA400, 15 hp.Institution: Akademin för ekonomi, samhälle och teknik, EST,Mälardalens högskolaFörfattare: Oscar Johannesson Joachim Karlsson12 augusti 1991 25 juli 1991Titel: Kassaflödesanalysen - ett tillämpningsbart mätverktyg i kreditbedömningsprocessen?Handledare: Leif CarlssonNyckelord: Kassaflöde, Kassaflödesanalys, Periodiserad redovisning, Direkt kassaflöde, Indirekt Kassaflöde, Kreditgivare, Banklån, IntressentteorinFrågeställning: Hur används kassaflödesanalysen som beslutsmaterial i kreditbedömningsprocessen? Vilka fördelar och nackdelar medför kassaflödesanalysen som beslutsmaterial i jämförelse med den periodiserade redovisningen? Påverkar företagens storlek tillämpningen av kassaflödesanalysen i kreditbedömningsprocessen?Syfte: Studien syftar till att undersöka hur kassaflödesanalysen tillämpas som beslutsmaterial i kreditbedömningsprocessen, samt att klargöra för de fördelar och nackdelar som kassaflödesanalys medför som beslutsmaterial i jämförelse med den periodiserade redovisningen. LÄS MER