Sökning: "Karlsson Johanna"

Visar resultat 1 - 5 av 199 uppsatser innehållade orden Karlsson Johanna.

 1. 1. "Sociala medier är magi för en musiker"

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Jon Karlsson; Johanna Lindell; Johan Nikolai; [2019]
  Nyckelord :Självständig artist; marknadsföring; skivbolag; kontroll; musikbranschen; relation; samarbete; sociala medier; värdeskapande; indiebolag; Business and Economics;

  Sammanfattning : Titel: “Sociala medier är magi för en musiker” - En kvalitativ studie om samarbetet mellan artister och skivbolag, samt de framstående orsaker som satt relationen i förändring Kurs: FEKH29 Företagsekonomi: Examensarbete i marknadsföring på kandidatnivå, 15 hp. Författare: Jon Karlsson, Johanna Lindell & Johan Nikolai Handledare: Oskar Christensson Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka marknadsföringens betydelse för samarbetet mellan skivbolag och artister. LÄS MER

 2. 2. The Weave - An Investigation into the Intersection of Craft and 3D-printing

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för arkitektur och byggd miljö

  Författare :Albin Karlsson; Johanna Jonsson; [2019]
  Nyckelord :Arts and Architecture;

  Sammanfattning : This project is a proposal for structural construction through fabrication and assembly of 3D-printed ceramic bricks developed side by side with a metaphysical investigation into the potential to express the living nature of matter through its material and formal attributes. Through an explorative process in the intersection of craft and digital fabrication, we have developed a system for LDM extrusion of composite bricks consisting of an outer ceramic shell and a low-density cementitious core, an integrated design flow based on procedural generation of fractal patterns and topological weaving, and an assembly logic capable of complex architectural expressions. LÄS MER

 3. 3. Att utsätta sig för risker i tjänsten : Sjuksköterskans hantering av antineoplastiska läkemedel – En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Johanna Avebring; Anna-Karin Karlsson; [2019]
  Nyckelord :Antineoplastiska läkemedel; personlig skyddsutrustning; sjuksköterska; yrkesexponering;

  Sammanfattning : Introduktion: Under 1970-talet kom den yrkesmässiga exponeringen i samband med behandling med antineoplastiska läkemedel (ANL) i fokus. Exponeringen kan uppstå vid beredning, administrering, hantering av spill, avfall och utsöndring från patient. LÄS MER

 4. 4. Can You Trust Investment Strategies? : An Empirical Study of Five Easily Available Investment Strategies Suitable for All Investors

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Johanna Strand; Emilia Karlsson; [2019]
  Nyckelord :Investment strategies; The Magic Formula; Dogs of the Dow; Graham Screener; Net- Nets; Piotroski’s F_Score; Risk-Adjusted Return; Three-Factor Model.;

  Sammanfattning : This study examines the Swedish Stock Exchange during the time period of 1998-2016. Where the purpose is to investigate and compare five different investment strategies to see if these investment strategies can create excess return on their investments, after adjustment for risk. LÄS MER

 5. 5. ATT VÅRDA PATIENTER MED ANNAN KULTURELL BAKGRUND : En systematisk litteraturstudie utifrån ett sjuksköterskeperspektiv

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Johanna Larsson; Sofie Karlsson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER