Sökning: "Karlsson Jonas"

Visar resultat 1 - 5 av 95 uppsatser innehållade orden Karlsson Jonas.

 1. 1. Nyateism i svensk religionsundervisning på gymnasienivå

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/Institutionen för kultur och samhälle

  Författare :Jonas Stenberg Karlsson; [2021]
  Nyckelord :Ateism; Gymnasieskola; Nyateism; Diskurs; Värdegrund; Religionskunskap; Religion; Skola;

  Sammanfattning : This study examines the state of research concerning the ideology of New atheism and interactions and implications in relation to religious studies in Swedish upper secondary school. The text primarily aims to examine which the core values of New atheism are, and to what extent these core values are expressed in religious studies in Swedish upper secondary schools. LÄS MER

 2. 2. Public Opinion on Tobacco, Alcohol, and Sugar Policy and its Economic Implications in Sweden : A study on sociodemographic factors’ effects on health policy attitudes of Swedes

  Magister-uppsats, Jönköping University/IHH, Nationalekonomi

  Författare :Jonas Karlsson; [2020]
  Nyckelord :Public opinion; Tobacco; Alcohol; Sugar; Sweden; Ordinary Least Squares; Ordered probit;

  Sammanfattning : Using paired samples t-tests, this study examines attitudes toward government intervention to decrease the consumption of tobacco, alcohol, and sugar to improve public health in Sweden. The effects of the four sociodemographic variables gender, age, education, and income on attitudes toward health policies are tested using Ordinary Least Squares and ordered probit regressions. LÄS MER

 3. 3. Road friction estimation using an artificial neural network in a simulated environment

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för reglerteknik

  Författare :Jonas Karlsson; [2020]
  Nyckelord :Friction estimation; vehicle dynamics; vehicle simulation; artificial neural networks; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : With the transition of responsibilities from the driver to the automated driving systems in vehicles, the systems need to have been tested for an extensive list of test scenarios as the passengers require high trustworthiness. The friction coefficient for the tyre-road friction is of high importance for the control of the vehicle but the coefficient is dependent on the physical complexity and nonlinear behaviour of tyres and is difficult to measure. LÄS MER

 4. 4. Vårdpersonalens följsamhet till handhygien : - En empirisk kvantitativ studie

  M1-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Pontus Grenevik; Karlsson Jonas; [2019]
  Nyckelord :Följsamhet. Handhygien. basala hygienrutiner. vårdrelaterade infektioner. säker vård.;

  Sammanfattning : Den allra vanligaste smittspridningsvägen inom vården är kontaktsmitta via händer. Där av är det nödvändigt och av stor vikt att vid allt vårdarbete tillämpa basala hygienrutiner där handhygien är en del. Basala hygienrutiner är det viktigaste för att förebygga vårdrelaterade infektioner (VRI). LÄS MER

 5. 5. Transparens och jämförbarhet i IFRS 17 : En undersökning utifrån ett intressentperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Pontus Jarl; Jonas Karlsson; [2019]
  Nyckelord :IASB; transparency; comparability; revised; stakeholder theory; IFRS 17; comment letter; IASB; transparens; jämförbarhet; reviderad; intressentteorin; IFRS 17; kommentarsbrev;

  Sammanfattning : Efter cirka 20 års arbete kommer en ny redovisningsstandard för försäkringskontrakt, den 1januari 2022, att träda i kraft. Standarden namnges International Financial Reporting Standards17 (IFRS) och kommer ersätta den nuvarande interimstandarden IFRS 4. LÄS MER