Sökning: "Karlstadmodellen downs syndrom"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Karlstadmodellen downs syndrom.

 1. 1. Rätten att tala : En studie ur ett föräldraperspektiv om användningen av Karlstadmodellen för barn med Downs Syndrom

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Matilda Westerdahl; Sara Dahlin; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Skillnad på språkutveckling och språkutveckling : Att utveckla språket med hjälp av Karlstadmodellen och TAKK

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Julia Svensson; [2014]
  Nyckelord :Downs syndrome; language development; The Karlstad model and Signs and Alternative Communication; Downs syndrom; Karlstadmodellen; språkutveckling; TAKK;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur Karlstadmodellen och TAKK (Tecken somAlternativ och Kompletterande Kommunikation) kan användas i förskoleverksamheten för attfrämja hela barngruppens språkutveckling.De metoder som har används för att undersöka och svara på frågeställningen är intervju ochenkätundersökning. LÄS MER

 3. 3. Barn med Downs syndrom: språkträning och social träning : - Fyra fallstudier av barn i tidiga åldrar

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Barn- och ungdomspedagogik, specialpedagogik och vägledning

  Författare :Lena Lundmark; [2007]
  Nyckelord :Downs syndrom; inkludering; Karlstadmodellen; samhällsstöd; språkstörning; TAKK; tidig intervention;

  Sammanfattning : Intresset för barn med Downs syndrom har funnits hos mig sedan förskollärarutbildningen för 25 år sedan, då jag under en praktikperiod mötte en flicka med detta syndrom. Hon var vid 13 års ålder utan verbalt tal. LÄS MER