Sökning: "Karnism"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet Karnism.

 1. 1. UTMANINGEN ATT ÄTA NÅGON En diskursanalys av karnism, speciesism och “subjektifiering” i tv-serien Köttets Lustar

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvetenskaper

  Författare :Emilia Vermelin; [2019-10-10]
  Nyckelord :Karnism; speciesism; diskursanalys; poststrukturalism; köttindustri;

  Sammanfattning : This thesis will examine how human language is used to, consciously and unconsciously, legitimize exploitation of nonhuman animals in the meat industry. I will examine how these functions, including carnist ideology, work to maintain the social institution within the meat industry. LÄS MER

 2. 2. Allt kött är hö : En kulturanalytisk studie om hur produktion och konsumtion av animalier legitimiteras i samtal om klimat och hållbarhet

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Sara Bäckström; [2019]
  Nyckelord :legitmacy logic carnism meat climate sustainability agriculture swedishness; legitimitet logik karnism kött klimat hållbarhet animalieproduktion svenskhet;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att beskriva och analysera hur aktörer inom animalieindustrin legitimerar sin verksamhet, detta med utgångspunkt i de logiker som uttrycks och verkar i aktörers utsagor i samtal om hållbarhet och klimat. Analysen sker genom ett logikperspektiv som fokuserar på hur fortsatta investeringar i animalieproduktion som idé motiveras och ges legitimitet i en samtid där konsumtion och produktion av animalier sägs vara oförenligt med ett hållbart klimat. LÄS MER

 3. 3. Debatten om köttkonsumtion ur ett djuretiskt perspektiv. : En kritisk diskursanalys.

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Jennifer Engnell; [2015]
  Nyckelord :Animal ethics; animal welfare; carnism; critical discourse analysis; meat consumption; djuretik; djurskydd; karnism; kritisk diskursanalys; köttkonsumtion;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte är att undersöka aktuella mediedebatter om köttkonsumtion ur ett djuretiskt perspektiv. Studien bygger på teorin om karnism och kritisk diskursanalys. LÄS MER