Sökning: "Karolin Hård"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Karolin Hård.

 1. 1. Att iscensätta naturupplevelser : ett utforskande gestaltningsarbete om människors relation till natur

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :My Nordström; Karolin Hård; [2020]
  Nyckelord :naturupplevelse; friluftsliv; konstnärlig gestaltning; tillfällig landskapsarkitektur; immersiva upplevelser; immersion; dramaturgi;

  Sammanfattning : Samhällets dualistiska attityd skiljer ofta människa från djur, stad från natur, stadsliv från naturliv, vilket gör att relationerna mellan människan och naturen är bristande. Världsbilden och värderingarna bygger bland annat på den naturkontakt som erbjuds i vardagslivet samt hur naturen kommuniceras. LÄS MER

 2. 2. Illusionsdesign : optiska illusioner som verktyg vid gestaltning inom landskapsarkitektur

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Karolin Hård; Ivar Michélsen; [2017]
  Nyckelord :design; forcerat perspektiv; landskapsarkitektur; modell; optiska illusioner; perception;

  Sammanfattning : Denna kandidatuppsats behandlar optiska illusioners effekt på rumsuppfattning och hur de kan användas som designprinciper i gestaltning för att möta utmaningar inom landskapsarkitektur. I arbetet studeras några typer av tredimensionella optiska illusioner som genom historien har applicerats på verkliga platser. LÄS MER