Sökning: "Karolina Andersdotter"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Karolina Andersdotter.

 1. 1. A Single-Minded Market for Digital Assets? : Copyright clearance of orphan works in the digitisation ecosystem

  Master-uppsats,

  Författare :Karolina Andersdotter; [2016]
  Nyckelord :copyright; orphan works; digitisation; information policy; digital asset and media management; extended collective licensing;

  Sammanfattning : This dissertation assesses the Swedish and the United Kingdom (UK) legislative frameworks for cross-border copyright clearance of orphan works in mass-digitisation schemes. By reviewing relevant copyright frameworks and practices around the world, interviewing Swedish and British experts in the field of libraries and copyright, and discussing the national solutions applied in Sweden and the UK, conclusions are drawn to form a roadmap for future policy work in the area. LÄS MER

 2. 2. Cross-border Copyfight : European libraries re-thinking the InfoSoc Directive

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för ABM

  Författare :Karolina Andersdotter; [2015]
  Nyckelord :copyright; eu copyright; libraries and copyright; infosoc directive; libraries; information policy; collective rights management; upphovsrätt; upphovsrätt i eu; bibliotek och upphovsrätt; infosoc-direktivet; bibliotek; informationspolitik; avtalslicenser;

  Sammanfattning : This master's thesis focuses on the argumentation of library organisations and European national libraries in their contributions to the European Commission's public consultation on the review of the EU copyright rules. This study aims to explain how the debate around copyright limitations and exceptions is constructed in library stakeholders' contributions. LÄS MER

 3. 3. Planering till plantering : en fallstudie om växtsäker gestaltning på Campus Ultuna

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Karolina Andersdotter; Erik Wärnberg; [2014]
  Nyckelord :byggprocess; Campus Ultuna; gestaltningsidé; växtgestaltning; växtval;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att utvärdera planteringsytorna kring Mark-Vatten-Miljöcentrum och granska dess byggprocess. Detta gör vi för att skapa en större förståelse för byggprocessen som helhet, de utmaningar som låg i att förverkliga en gestaltning av ett levande material samt för att förstå vilka problem som uppstått med växterna under processen. LÄS MER

 4. 4. Hur Njáll blev Njal men inte Njål : Om isländska sagonamn i svensk översättning

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

  Författare :Karolina Andersdotter; [2010]
  Nyckelord :Njals saga; fornisländska; översättning; personnamn;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker vilka strategier som använts för att översätta personnamn från fornisländska till nusvenska i fem översättningar av Njals saga. Syftet är att utreda om det finns någon systematik i hur isländska språkelement behandlas när de saknas i svenskan (till exempel diftonger): behålls den isländska formen eller ersätts den med språkelementet som det utvecklats i svenska? Vidare undersöks översättarnas eventuella principer kring namn och namnelement som finns i nusvenska. LÄS MER