Sökning: "Karolina Båvsjö"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Karolina Båvsjö.

  1. 1. Vårdnadshavare som misstänkt gärningsperson En kvalitativ studie om socialtjänstens stöd och insatser där barnet utsätts för våld inom familjen

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

    Författare :Karolina Båvsjö; Maria-Theresa Ort; [2018]
    Nyckelord :barn; förundersökning; vårdnadshavare; socialtjänst; barnmisshandel; stöd och insatser;

    Sammanfattning : Föreliggande studies syfte är att undersöka hur socialsekreterare i tre olika kommuner i Örebro län beskriver arbetet med barn samt deras familjer under en pågående förundersökning då barnet misstänks vara utsatt för våld av sin vårdnadshavare. I den svenska lagstiftningen och i nationella riktlinjer regleras socialtjänstens omfattande ansvar för barn, brottsoffer och deras närstående. LÄS MER