Sökning: "Karolina Bergman"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Karolina Bergman.

 1. 1. Speaking About Voice : A Study on Communicating Brand Personality Through Virtual Assistants

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Karolina Bergman; Daniela Sundin; [2019]
  Nyckelord :Bergman; Sundin; Virtual Assistant; Communication; Voice; Brand Personality;

  Sammanfattning : Problematization: Earlier research on brand communication emphasize the importance of communicating a brand consistently throughout all marketing channels and media. Virtual assistants (VAs) are a new marketing media and a relatively new technology with which a brand can communicate with customers. LÄS MER

 2. 2. Att synliggöra sin kompetens i förskolans kontext : en intervjustudie om förskollärares handlingsutrymme

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Zara Lindblom; Karolina Bergman; [2019]
  Nyckelord :Handlingsutrymme; normer; strukturer; kvinnokontext; förskollärare; diskurs; makt; positionering;

  Sammanfattning : I föreliggande studie behandlas vilka dolda normer och strukturer som genomsyrar förskolans kontext och hur dessa påverkar förskollärares professionsanspråk. Syftet är att ur ett kritiskt perspektiv belysa hur diskurser som präglar en kvinnodominerad verksamhet inverkar på förskollärares handlingsutrymme när det gäller att hävda sin kompetens och på så vis bidra till att yrkets status höjs. LÄS MER

 3. 3. Sker en progression? : En komparativ studie av läsförståelseprocess tre i årskurs 5 och 6

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Hanna Bergman; Karolina Flodstam; [2018]
  Nyckelord :Läsförståelse; läsförståelseprocesser; årskurs 5 och 6; sociokulturellt perspektiv; transaktionsteorin; kognitiv mognad; svenska;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att bidra med kunskap om hur progressionen i läsförståelse avseende process tre, att sammanföra och tolka information idéer samt reflektera, ser ut mellan årskurs 5 och 6. Genom studien skapas en inblick i hur resultaten i läsförståelseprocess tre skiljer sig mellan årskurserna och om det sker en progression. LÄS MER

 4. 4. "Att ge läxa för läxans skull" : En kvalitativ studie om matematikläxors syfte och påverkan utifrån ett lärarperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Hanna Bergman; Karolina Flodstam; [2017]
  Nyckelord :Motivation; prestation; behavioristiskt perspektiv; sociokulturellt perspektiv; proximal utvecklingszon; årskurs 4-6;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur lärare motiverar och värderar matematikläxors inverkan på elever i årskurs 4-6. Med hjälp av studien vill vi skapa en förståelse för vilka faktorer som är av betydelse för läxors effekter som rör prestation och motivation. LÄS MER

 5. 5. Vem är gud över skolan? : En studie av Plymouthbrödernas lära och dess yttringar i Laboraskolan

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/Avdelningen för kulturvetenskaper, KVAFilosofiska fakulteten; Linköpings universitet/Linköpings universitet/Avdelningen för kulturvetenskaper, KVAFilosofiska fakulteten

  Författare :Samuel Rahmqvist; Karolina Bergman; [2015]
  Nyckelord :Plymouth; bretheren; sect; cult; Labora; school inspection; religion; school; Plymouth; bröderna; sekt; Labora; skolverket; skolinspektionen; religion; skola;

  Sammanfattning : Efter den senaste tidens debatter om Laboraskolan så har vi i denna uppsats valt att fördjupa oss i skolan och det samfund som driver den. Laboraskolan är en grund- och gymnasieskola belägen i Hylte kommun, det som gör den speciell är att den drivs av det religiösa samfundet Plymouthbröderna. LÄS MER