Sökning: "Karolina Björk"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Karolina Björk.

 1. 1. Demokartiundervisning : En jämförelse av svenska och kenyanska skolor

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Estetisk-filosofiska fakulteten

  Författare :Karolina Björk; [2013]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Spänning på EON - en fallstudie om rekryterares legitimitetsskapande

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Karolina Bernhardsson; Peter Andersson; Oskar Björk; [2012]
  Nyckelord :Rekrytering; Legitimitet; Osäkerhet; Psykometri; Diskurs; Business and Economics;

  Sammanfattning : Arbetets syfte är att påvisa en samexistens mellan två kontrasterande förhållningssätt, det sociala respektive det psykometriska, till rekrytering samt att utforska den psykometriska ansatsens roll för EONs två rekryterare. För att uppnå detta syfte har kvalitativa, semi-struktureade intervjuer utförts i ett fallföretag. LÄS MER