Sökning: "Karolina Brandt"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Karolina Brandt.

 1. 1. Utforskandet av dynamisk vegetationsdesign : koncept och gestaltningslösningar för långsiktigt hållbara vegetationssystem med Kungsgatan i Malmö som utgångspunkt

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Karolina Brandt; Turid Landström Petersen; [2020]
  Nyckelord :dynamisk; vegetationsdesign; vegetationssystem; artrikedom; strukturrikedom; esplanad; trädallé; skissprocess; utforskande;

  Sammanfattning : För människan har träd varit betydelsefulla sedan urminnes tider. De svarar för otaliga ekosystemtjänster och kan vara direkt identitetsskapande för en plats. Ofta är det stora och ålderstigna träd som värdesätts högst. En pampig trädallé i landskapet vittnar om storhet och makt. LÄS MER

 2. 2. Lek på allvar : bygglekplatsen i relation till barns lek, utveckling och säkerhet

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Karolina Brandt; Turid Landström Petersen; [2018]
  Nyckelord :risktagande; kreativitet; utmaning; säkerhetskrav; säkerhetskrav;

  Sammanfattning : Det här arbetet avhandlar ämnet bygglek i relation till barns lek, utveckling och säkerhet. Att leka är en essentiell del av att vara barn. Det är genom leken barn kommunicerar och får möjligheten att lära sig om livet. Barns rörelsefrihet har minskat de senaste tjugo åren, samtidigt som städerna växer och blir allt tätare. LÄS MER