Sökning: "Karolina Bruze"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Karolina Bruze.

  1. 1. Ett medium som alla andra? : Folkbibliotekens marknadsföring av TV-spel mot ungdomar

    Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap / Bibliotekshögskolan

    Författare :Karolina Bruze; Fredrika Johansson; [2009]
    Nyckelord :tv-spel; marknadsföring; ungdomar; folkbibliotek; enkät;

    Sammanfattning : This essay aims to investigate how Swedish Public Libraries market their activities in video games for youths. It also highlights how the library, on the basis of the unique opportunities of the video game medium, can develop this marketing to build a relationship with youths. LÄS MER