Sökning: "Karolina Edvinsson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Karolina Edvinsson.

  1. 1. Att se till möjligheterna : en studie om barns inflytande i förskolan

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

    Författare :Karolina Edvinsson; [2015]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : .... LÄS MER