Sökning: "Karolina Engdahl"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Karolina Engdahl.

 1. 1. Symptom och undersökningsfynd hos hundar med tecken på polyartrit : en retrospektiv fallstudie

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Karolina Engdahl; [2016]
  Nyckelord :immunmedierad polyartrit; ledsjukdom; hälta; smärta;

  Sammanfattning : Immunmedierad polyartrit är en typ av ledsjukdom som karaktäriseras av hälta och ledsmärta. Sjukdomen kan yttra sig på olika sätt. Vissa individer drabbas av akut systemisk sjukdom med feber och trötthet i kombination med kraftig, tydligt palperbar ledsvullnad och smärta. LÄS MER

 2. 2. Kan miljöberikning minska stress hos delfiner i fångenskap?

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Karolina Engdahl; [2013]
  Nyckelord :delfin; stereotypi; stress; fångenskap; miljöberikning;

  Sammanfattning : Delfiner i fångenskap lever i en miljö som långt ifrån liknar deras naturliga habitat. Djuren hålls i pooler av olika storlekar och djurgruppernas sammansättning speglar ofta inte gruppsammansättningen i det vilda. Dagarna är fyllda av rutiner, och många delfiner tränas för att delta i shower. LÄS MER