Sökning: "Karolina Forsslund"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Karolina Forsslund.

  1. 1. Personers upplevelser av egenvård vid diabetes typ 2 : en litteraturöversikt

    Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

    Författare :Bernadetta Waerner; Karolina Forsslund; [2020]
    Nyckelord :Diabetes mellitus typ 2; Upplevelse; Egenvård;

    Sammanfattning : Bakgrund: I Sverige har cirka 500 000 personer diabetes mellitus, varav 85–90 procent har diabetes typ 2. Ytterligare 150 000 personer har sjukdomen utan att veta om det. Diabetes typ 2 är den vanligaste formen av diabetes som ökar mest i hela världen. LÄS MER