Sökning: "Karolina Ingemyr"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Karolina Ingemyr.

 1. 1. Revisorns agerande vid ekonomisk brottslighet : med inriktning mot bokföringsbrott

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT; Karlstads universitet/Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT; Karlstads universitet/Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT

  Författare :Mikaela Kärlin; Pernilla Olofsson; Karolina Ingemyr; [2007]
  Nyckelord :ekonomisk brottslighet;

  Sammanfattning : SammanfattningDen ekonomiska brottsligheten i samhället är stor och som ett led i brottsbekämpningen infördes en lagändring för att det skulle bli enklare för revisorerna att anmäla misstanke om brott. Pressen på att de granskande revisorerna ska upptäcka brottslighet har ökat, eftersom de reviderade bolagen och deras intressenter förväntar sig att det är revisorns uppgift att se till så att bolagen inte sysslar med någon brottslighet. LÄS MER

 2. 2. Lojalitet : En undersökning bland Friskis & Svettis medlemmar i Karlstad

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT; Karlstads universitet/Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT; Karlstads universitet/Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT

  Författare :Alexandra Engblom; Katarina Nordström; Karolina Ingemyr; [2006]
  Nyckelord :Lojalitet; Friskis Svettis;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka hur lojala Friskis & Svettis medlemmar i Karlstad är och vidare varför de är lojala. Lojala kunder leder till lönsamhet. Med en lojal kundbas minskar kundomsättningen, vilket gör att företaget inte ständigt måste attrahera nya kunder.I vår uppsats har vi använt oss av en kvantitativ metod. LÄS MER