Sökning: "Karolina Kasslert"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Karolina Kasslert.

  1. 1. Studenters motivation till fysisk aktivitet : En kvalitativ studie om vad som motiverar studenter till att vara fysiskt aktiva

    L2-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

    Författare :Karolina Kasslert; Anna Broberg Gullbrand; [2022]
    Nyckelord :motivation; physical activity; Self-Determination Theory; students; fysisk aktivitet; motivation; Self-Determination Theory; studenter;

    Sammanfattning : Inledning: I inledningen beskrivs effekterna av fysisk aktivitet och dess betydelse. Trots detta kan vi se att den fysiska aktiviteten minskar i samhället på grund av mer stillasittande arbete och mindre vardagsmotion. LÄS MER