Sökning: "Karolina Kolarova"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Karolina Kolarova.

  1. 1. RELATION BETWEEN THE PATENT LAW SYSTEM AND THE REGULATORY LEGISLATION WITH REGARD TO STEM CELL RESEARCH

    Magister-uppsats, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

    Författare :Karolina Kolarova; [2018]
    Nyckelord :stem cell research; patent law; patent law morality clause and the regulatory law;

    Sammanfattning : The focus of this thesis is the analysis of the relation of the patent law legislation and the regulatory law covering all types of stem cells. In the first part all types of stem cells are identified and a variety of issues connected to several types of stem cell is addressed in subsequent parts. LÄS MER