Sökning: "Karolina Liljestrand"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Karolina Liljestrand.

  1. 1. Barnpassning eller pedagogisk verksamhet? : En studie bland föräldrar om deras uppfattning av fritidshemmet

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper

    Författare :Karolina Liljestrand; [2013]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : The purpose of this paper is to examine what opinions parents have of the after school-centre, if they know that it has an objective and what that objective is. This will be examined by surveying parents with children in after school-centre. LÄS MER