Sökning: "Karolina Persson"

Visar resultat 1 - 5 av 22 uppsatser innehållade orden Karolina Persson.

 1. 1. Västvärldens fobi : Insekter som livsmedel

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för design

  Författare :Karolina Persson; [2019]
  Nyckelord :Insekter; förpackning; designelement; hållbar framtid;

  Sammanfattning : Den här studien handlar om att undersöka hur man genom grafisk design och nudging kan få ett urval svenskar att äta insekter. Jag har genomfört en visuell research och en surveyundersökning. I den visuella researchen undersöktes de designelementen som ett antal livsmedelsförpackningar med insekter har, som säljs i västvärlden idag. LÄS MER

 2. 2. Motiven bakom de frivilliga personalupplysningarna i kunskapsföretagens årsredovisningar - En kvalitativ studie av tre Small Cap-företag

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Karolina Hilleskog; Rebecka Arneryd; Gustaf Persson; [2018]
  Nyckelord :Frivilliga upplysningar; intellektuellt kapital; humankapital; kunskapsföretag; motiv; Business and Economics;

  Sammanfattning : Sammanfattning Titel: Motiven bakom de frivilliga personalupplysningarna i kunskapsföretagens årsredovisningar – en kvalitativ studie av tre Small Cap-företag. Datum för slutseminarium: 11 januari 2018 Kurs: FEKH69 – Examensarbete i redovisning på kandidatnivå Författare: Rebecka Arneryd, Karolina Hilleskog och Gustaf Persson Handledare: Karin Jonnergård Nyckelord: Frivilliga upplysningar, intellektuellt kapital, humankapital, kunskapsföretag, motiv Syfte: Studiens syfte är att undersöka vilka motiv kunskapsföretagen har till att lämna frivilliga personalupplysningar i sina finansiella rapporter. LÄS MER

 3. 3. "Jag vill inte dit igen" : En kvalitativ studie om före detta kriminellas väg ut ur kriminaliteten

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen; Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Ida Ersmar; Karolina Persson; [2018]
  Nyckelord :Avslut; exitprocess; före detta; kriminell;

  Sammanfattning : Kriminalitet som fenomen har länge intresserat människor och mycket forskning har bedrivits i syfte att förstå vilka omständigheter som leder till att människor påbörjar en kriminell livsstil. Mindre fokus har legat på hur ett kriminellt leverne avslutas. LÄS MER

 4. 4. Wasted : Ett arbete om metoder, spillmaterial och kritisk design samt dess relevans ibildundervisning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Konstfack/IBIS - Institutionen för bild- och slöjdpedagogik

  Författare :Karolina Persson; [2017]
  Nyckelord :Spillmaterial; hållbar utveckling; kritisk design; formgivning; pedagogik.;

  Sammanfattning : Forskare och företag jobbar allt mer med att ta fram hållbara material och metoder för att skapaprodukter utan att belasta miljön mer än nödvändigt. Den här undersökningen har sinutgångspunkt i ett design kritiskt perspektiv; jag ifrågasätter normer inom designvärlden och hurman som lärare i ämnet bild samt i form kurserna på gymnasiet kan arbeta med kritisk designsom ämnesinnehåll. LÄS MER

 5. 5. Gestaltning med vinterfägring : tre förslag på prydnadsplanteringar för Storgatan i Lomma

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Karolina Brising; [2014]
  Nyckelord :vinterfägring; vinterpark; vinter; vintergrönt; gestaltningsförslag; prydnadsplanteringar; Catherine Dee; analys; Lomma;

  Sammanfattning : Detta är ett kandidatarbete i trädgårdsdesign som behandlar gestaltning med vinterfägring. Genom ett mentorsprojekt mellan Lomma kommun och SLU fick jag en förfrågan av parkchef Lennart Persson om att utforma gestaltningsförslag med vacker vinterfägring. LÄS MER