Sökning: "Karolina Pettersson"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden Karolina Pettersson.

 1. 1. Hållbar utveckling med fokus på mat- ur förskollärarens perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Jenny Pettersson; Karolina Carlson; [2021]
  Nyckelord :Hållbar utveckling; ekologiska dimensionen; sociala dimensionen; ekonomiska dimensionen; förskola; odling; mat;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur förskollärarna arbetar med hållbar utvecklingmed fokus på mat i förskolan samt hur de hanterar de etiska dilemman som kan uppkomma idessa situationer. En kvalitativ metodansats användes i studien där vi genomförde femstycken halvstrukturerade intervjuer med förskollärare. LÄS MER

 2. 2. Höglänsningens magiska värld : En studie om högläsning och digitala verktyg i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Linnéa V-Pettersson; Karolina Lundberg; [2021]
  Nyckelord :Digitalisering; förskollärare; högläsning; upplevelser;

  Sammanfattning : Abstrakt Syftet med denna studie var att undersöka förskollärares upplevelser och pedagogiska tankar om högläsning. På vilka olika sätt högläsning förekommer samt hur de upplever att de digitala verktygen fungerar som ett hjälpmedel i högläsningen. Den kvalitativa undersökningen riktade sig till utbildade förskollärare. LÄS MER

 3. 3. Lära lärare lyrik : Poesins roll inom ämneslärarutbildningens svenskämne

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Karolina Pettersson; [2020]
  Nyckelord :efferent läsning; estetisk läsning; lärarutbildning; poesi; poesididaktik; svenskämnet; utbildningens funktioner;

  Sammanfattning : Lyrik är en av de stora litteraturvetenskapliga genrerna vid sidan av epik och dramatik och förväntas därför finnas med i alla kurser inom svenskämnet på gymnasiet. Svensk poesididaktisk forskning är emellertid inte vanligt förekommande och särskilt inte studier som undersöker poesins roll inom lärarutbildningen. LÄS MER

 4. 4. ”Det som vi behöver, förutom det Glada Budskapet ni förkunnar, är också en bokhandel och ett apotek” : Svenska Missionsförbundets missions- och biståndsarbete 1964-1980

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Historiska institutionen

  Författare :Karolina Pettersson; [2017]
  Nyckelord :Foreign Aid Policy; mission methods; The Swedish Covenant Church; SIDA; NIB; Congo; gradual institutional change; habitus; Biståndspolitik; missionsmetoder; Svenska Missionsförbundet; SIDA; NIB; Kongo; gradvis förändring; habitus;

  Sammanfattning : This thesis investigates the ways in which the Mission Covenant Church of Sweden could influence the Swedish Foreign Aid Policy for NGOs, with particular focus on financial support for their missionary activities. Furthermore, it investigates how the church’s involvement in the emerging Foreign Aid Policy work, and its relationship with the government agency NIB/SIDA during the years 1964-1980, influenced the church’s own policy-making. LÄS MER

 5. 5. Microsoft Kinect för utrymning i smarta byggnader

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Brandteknik

  Författare :Fredrik Pettersson; Karolina Lundh; [2017]
  Nyckelord :Microsoft Kinect; utrymning; dynamisk vägledning; rörelsemönster; rök; infrarött ljus; riskreduktion; smarta byggnader; evacuation; dynamic way-finding; movement patterns; smoke; infrared light; risk reduction; smart buildings; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : In large and/or complex buildings, which can contain a lot of people, it’s important to ensure that evacuation in case of fire or other threats can be performed safely. In this report, the possibility to use Microsoft Kinect v2 for evacuation is examined to determine whether it can be used to provide dynamic crowd management systems and rescue services with information. LÄS MER