Sökning: "Karolina Sundell"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Karolina Sundell.

 1. 1. Återanvändning av kyrkorum

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Arkitektur; KTH/Arkitektur

  Författare :Annie Flodström; Karolina Sundell; [2015]
  Nyckelord :Övertaliga kyrkor; återanvändning; Kontext: Stockholm; Malmö; Simrishamn;

  Sammanfattning : Churches have been a central meeting place during centuries. Today, many churches are unused due to economic issues and decreased amounts of members. This project examines how these valuable buildings can be used in different ways to create new and reprogrammed meeting places. LÄS MER

 2. 2. Cirkushallen i Alby : Koncentration och kreativitet i cirkushallen

  Kandidat-uppsats, KTH/Arkitektur

  Författare :Karolina Sundell; [2012]
  Nyckelord :Cirkushallen; Alby; Kandidatarbete;

  Sammanfattning : Cirkus Cirkör i Alby håller i gymnasium, kurser och professionell träning i nycirkus. Idag har de sin kontorsverksamhet och träningslokal i två separata byggnader men som de vill slå ihop till en byggnad - cirkushallen. Dagens cirkushall är till det yttre en anonym industrilokal med det överraskande inre. LÄS MER