Sökning: "Karolinska Universitetssjukhuset"

Visar resultat 1 - 5 av 107 uppsatser innehållade orden Karolinska Universitetssjukhuset.

 1. 1. Ledarskap i kris : En studie om ledarskapsutveckling under Covid-19 krisen

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Anna Sörndal; Jakob Kylve-Lidman; [2022]
  Nyckelord :Leadership development; crisis management; Covid-19; Karolinska University hospital; Ledarskapsutveckling; krishantering; Covid-19; Karolinska Universitetssjukhuset;

  Sammanfattning : The Covid-19 crisis has affected society in different ways. Something that is apparent is to the extent that it has shaken societal structures and put them on the test. Hospital care is certainly no exception. LÄS MER

 2. 2. Kan automation på sterilcentralen förbättra arbetsmiljön på Nya Karolinska sjukhuset?

  M1-uppsats, KTH/Medicinteknik och hälsosystem

  Författare :Jesper Dahlström; Alexander Lundström; [2022]
  Nyckelord :Central sterile department; automation; manual processes; New Karolinska Hospital; work environment; washer disinfector; steam sterilizer; Sterilcentral; automation; manuella processer; Nya Karolinska Sjukhuset; arbetsmiljö; diskdesinfektor; autoklav;

  Sammanfattning : Sterilcentralen som finns på nya Karolinska Universitetssjukhuset är inte modern. Den är dessutom inte tillfredsställande ur ett arbetsmiljömässigt perspektiv.  Det finns redan ett antal beprövade automationsmetoder som är implementerade på olika sjukhus, men inte på NKS. LÄS MER

 3. 3. Evaluating the effects of resource allocations in hospital emergency departments by patient flow analysis

  Kandidat-uppsats, KTH/Matematisk statistik

  Författare :Rasmus Maråk; Oscar Danielson; [2021]
  Nyckelord :Patient flow analysis; Jackson Network; Queuing Theory; Discrete Event Simulation; Emergency Department; Lean; Decision Support System; Resource Allocation; Patientflödesanalys; Akutsjukvård; Jacksonnätverk; Köteori; Simulering; Lean; Beslutsstödsystem; Resursallokering;

  Sammanfattning : Accounting for some the highest arrival rates and widest varieties of medical conditions in a hospital, the emergency department is highly dependent on efficient operations strategies in order to function effectively and provide qualitative health care. This is especially true for the emergency department of Karolinska University Hospital in Huddinge from which real patient data has been obtained. LÄS MER

 4. 4. A Feasibility Study of a CBT-group Treatment for Hypersexual Disorder in Women

  Master-uppsats, Malmö universitet/Centrum för sexologi och sexualitetsstudier (CSS)

  Författare :Theodor Mejias Nihlén; [2021]
  Nyckelord :Hypersexual disorder; Sex Addiction; Compulsive Sexual Behavior Disorder; Cognitive behavioral therapy; CBT; Group therapy; Treatment for women;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis was to investigate the feasibility of a treatment for hypersexual disorder (HD) by calculating and reporting the results with pre-collected data from a research project at ANOVA/Karolinska Universitetssjukhuset. The treatment was a cognitive behavioral group therapy (CBGT) developed for HD administered in a 7-session group setting with a sample of HD-diagnosed women (n = 16). LÄS MER

 5. 5. Användningen av beslutsstöd inom perioperativ medicin och intensivvård (PMI) : En fallstudie på Karolinska universitetssjukhuset

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Medieteknik

  Författare :Alexander Becic; Mihajlo Kvocka; [2021]
  Nyckelord :Business intelligence; BI; PMI; work system; decision support; information; data; medical processes; Business intelligence; BI; PMI; arbetssystem; beslutsstöd; information; data; medicinska processer;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att få en bättre förståelse för hur sjukhusen använder sig av data och information i samband med Business Intelligence (BI). Det gjordes genom att undersöka ett fall som var ett BI- system och det var uppbyggt av människor och teknologier i PMI funktionen inom Karolinska universitetssjukhus. LÄS MER