Sökning: "Karolinska University hospital"

Visar resultat 1 - 5 av 99 uppsatser innehållade orden Karolinska University hospital.

 1. 1. Transgender and gender-diverse youth caught in the intersection of policy making, politics, gender-affirming care, and feminist discourse

  Master-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för globala politiska studier (GPS)

  Författare :Julia Hagstedt; [2022]
  Nyckelord :Transgender youth; policy making; feminism; UK; Sweden;

  Sammanfattning : This thesis explores how presuppositions and assumptions can affect policy making, by investigating if anti-trans and 'gender critical' rhetoric may have affected the now reversed NHS policy ‘Amendments to service specification for gender identity development service for children and adolescents’ which directly influenced the still in use Karolinska University Hospital policy, ‘Policyförändring gällande hormonell behandling till minderåriga patienter med könsdysfori inom Tema Barn’. By using the Foucauldian inspired poststructural WPR policy analysis method by Bacchi and Goodwin, it was uncovered that the underlying assumptions and presuppositions of the hegemonic ‘truths’ the representation of the problem relied on, assumed dominance through an increase of anti-transgender and anti-gender-diverse rhetoric in political and public debates, and in media. LÄS MER

 2. 2. Ledarskap i kris : En studie om ledarskapsutveckling under Covid-19 krisen

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Anna Sörndal; Jakob Kylve-Lidman; [2022]
  Nyckelord :Leadership development; crisis management; Covid-19; Karolinska University hospital; Ledarskapsutveckling; krishantering; Covid-19; Karolinska Universitetssjukhuset;

  Sammanfattning : The Covid-19 crisis has affected society in different ways. Something that is apparent is to the extent that it has shaken societal structures and put them on the test. Hospital care is certainly no exception. LÄS MER

 3. 3. An urge to implement dose-banding at Karolinska University Hospital: A systematic review

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för farmaci

  Författare :Sara Asghari; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Evaluating the effects of resource allocations in hospital emergency departments by patient flow analysis

  Kandidat-uppsats, KTH/Matematisk statistik

  Författare :Rasmus Maråk; Oscar Danielson; [2021]
  Nyckelord :Patient flow analysis; Jackson Network; Queuing Theory; Discrete Event Simulation; Emergency Department; Lean; Decision Support System; Resource Allocation; Patientflödesanalys; Akutsjukvård; Jacksonnätverk; Köteori; Simulering; Lean; Beslutsstödsystem; Resursallokering;

  Sammanfattning : Accounting for some the highest arrival rates and widest varieties of medical conditions in a hospital, the emergency department is highly dependent on efficient operations strategies in order to function effectively and provide qualitative health care. This is especially true for the emergency department of Karolinska University Hospital in Huddinge from which real patient data has been obtained. LÄS MER

 5. 5. Användningen av beslutsstöd inom perioperativ medicin och intensivvård (PMI) : En fallstudie på Karolinska universitetssjukhuset

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Medieteknik

  Författare :Alexander Becic; Mihajlo Kvocka; [2021]
  Nyckelord :Business intelligence; BI; PMI; work system; decision support; information; data; medical processes; Business intelligence; BI; PMI; arbetssystem; beslutsstöd; information; data; medicinska processer;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att få en bättre förståelse för hur sjukhusen använder sig av data och information i samband med Business Intelligence (BI). Det gjordes genom att undersöka ett fall som var ett BI- system och det var uppbyggt av människor och teknologier i PMI funktionen inom Karolinska universitetssjukhus. LÄS MER