Sökning: "Karriär"

Visar resultat 11 - 15 av 671 uppsatser innehållade ordet Karriär.

 1. 11. ATT BILDA FAMILJ - NU, SEN ELLER ALDRIG? : En kvantitativ studie av hur svenska universitetsstudenter förhåller sig till familjebildning och barnafödande

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS); Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS)

  Författare :Elin Johansson; Emma Björnsson; [2020]
  Nyckelord :Family formation; Stability; Identity; Partnership; Career; Familjebildning; Stabilitet; Identitet; Partnerskap; Karriär;

  Sammanfattning : Utbildning, karriär och idealt partnerskap. Detta är tre faktorer som anses avgörande för när universitetsstudenter i Sverige vill bilda familj. Att det finns en senareläggning av familjebildning bland studenter i Sverige är ett faktum och dessa tre faktorer har en inverkan på fenomenet. LÄS MER

 2. 12. Vinna eller Försvinna ?! : En kvalitativ studie som skildrar varför officerare vid K 3 söker alternativa karriärvägar

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Nicklas Fredriksson; Helen Svärdh; [2020]
  Nyckelord :Armed Forces; Growth; Officer; Personnel planning; Career planning; Organization control; Commitment; Sensemaking; Meaningfulness; Development; Challenge; Unique; Försvarsmakten; tillväxt; officer; personalplanering; karriärplanering; organisationskontroll; engagemang; Sensemaking; meningsfullhet; utveckling; utmaning; unikt;

  Sammanfattning : Försvarsmakten står inför en spännande utmaning genom att för första gången på mycket länge öka sin förmåga, med tillväxt av såväl numerära förband som förmågebredd och effekt. För att lyckas med detta är personalen en viktig komponent, kanske till och med den allra viktigaste. LÄS MER

 3. 13. Att öva utanför övningsrummet : En musikanalys av Richard Strauss konsert för oboe och liten orkester

  Kandidat-uppsats, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för klassisk musik

  Författare :Victor Sjögren; [2020]
  Nyckelord :Oboe; Richard Strauss; Konsert för oboe och liten orkester; Musikanalys; Senromantik;

  Sammanfattning : Richard Strauss (1864–1949) var en av de mest tongivande kompositörerna och dirigenterna under sin mycket långa och framgångsrika karriär. Hans oboekonsert, skriven 1945–1946, var ett av de sista stycken han komponerade och har sedan blivit ett mycket viktigt verk i oboerepertoaren. LÄS MER

 4. 14. Motivera till läsning : En kritisk diskursanalys av tre olika läromedel för grundskolans senare år

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Emina Jonasson; [2020]
  Nyckelord :Kritisk diskursanalys; läromedelsanalys; läsning; motivation;

  Sammanfattning : Eftersom läsförståelseresultaten försämrats historiskt sett och ungas läsvanor minskat ser denna studie nyttan i att undersöka hur läromedel för svenskämnet i grundskolans senare år är formulerade för att främja elevernas motivation till läsning. Tre läromedel i ämnet svenska valdes ut och därefter valdes de kapitel som behandlade läsning ut. LÄS MER

 5. 15. Varumärke och image slår igenom bruset i musikbranschen : En kvalitativ studie om hur artister jobbar med sina varumärken på sina sociala medier

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Elisa Amorell; Rebecca Fredriksson; [2020]
  Nyckelord :Brand; Image; Digitalisation; Music industry; Artists; Social media; Marketing; Varumärke; Image; Digitalisering; Musikbransch; Artister; Sociala medier; Marknadsföring;

  Sammanfattning : Digitaliseringen har revolutionerat musikindustrin, alla delar av marknaden har utvecklats, marknadsföring är ett av dem. Sociala medier har blivit centrum för marknadsföringen och konsumenten begär mer relaterbara varumärken och image som ett krav för att konsumera produkter. LÄS MER