Sökning: "Karriärbyte"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade ordet Karriärbyte.

 1. 1. Kvinnor mitt i livet : om karriärbyten som kvinna

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap; Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Matilda Engholm; Karolina Treson; [2018]
  Nyckelord :kvinnor i karriären; karriärbyten; brytpunkter; personlig utveckling.;

  Sammanfattning : Detta är en kvantitativ studie i varför kvinnor väljer att lämna en anställning och byta yrke. Studien utgår ifrån en enkät som är sammanställd och analyserad med hjälp av karriärteorin från Hodkinson och Sparkes (1997) där forskarna talar om tre olika brytpunkter, påtvingade, frivilliga och strukturella brytpunkter. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskor som lämnar vården - en kvalitativ studie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Amelie Sanner; [2018]
  Nyckelord :beslutsprocess; career construction theory; karriärbyte; life-span - life-space theory; sjuksköterska;

  Sammanfattning : Både i Sverige och internationellt är det brist på sjuksköterskor. Det behöver utbildas fler sjuksköterskor, men det finns också tendenser som visar att många sjuksköterskor väljer att byta yrke under sitt arbetsliv. LÄS MER

 3. 3. Revisorsassistenters benägenhet att lämna branschen : En kvantitativ studie angående uppfattningar om den professionella verksamheten och uppfattningar om affärsverksamheten

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi

  Författare :Lina Karlsson; Sofie Svensson; [2018]
  Nyckelord :Turnover; audit assistants; audit profession; business industry; perceptions; career; Personalomsättning; revisorsassistenter; revisionsprofession; affärsverksamhet; uppfattningar; karriär;

  Sammanfattning : Personalomsättningen i revisionsbranschen är ett aktuellt ämne och ses som ett problem i branschen. Revisionsbranschen utvecklas och går från att vara en klassisk profession till att bli mer affärsinriktad och lönsamhet blir allt viktigare. Tidigare forskning kom fram till att uppfattningar påverkar valet att lämna branschen. LÄS MER

 4. 4. Att leva med motstånd - Förvärvad hjärnskada ur ett psykologiskt samt karriärteoretiskt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Sandra Andersson; Jane Beckman; [2017]
  Nyckelord :Funktionshinder; Förvärvad hjärnskada; Karriärövergång; Känsla av sammanhang; SCCT;

  Sammanfattning : Att drabbas av förvärvad hjärnskada kan medföra begränsningar på arbetsmarknaden där individen inte längre har som alternativ att återgå till tidigare arbete och därmed tvingas göra nya karriärval. Syftet med vår undersökning är att ta reda på hur personer med förvärvad hjärnskada upplever och hanterar den karriärförändring skadan medfört samt vilka faktorer som kan ha betydelse för dem i skapandet av ny karriär. LÄS MER

 5. 5. Vägledning inom idrottsfältet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Merim Popara; Jonna Svensson-Ohlin; [2016]
  Nyckelord :Elitidrott; Karriär; Vägledning; Identitet; Karriärbyte;

  Sammanfattning : Som elitidrottare lägger man ner enormt med tid och möda på sin idrott. När man väl bestämmer sig för att man är nöjd med sin karriär och planerar ett avslut, vad händer då? Vad händer med de elitidrottare som på grund av skadeproblem tvingas sluta? Vi har studerat forskningsrapporter om elitidrottare som avslutat sin karriär där resultaten visat att ett bra avslut ger bättre förutsättningar för arbete eller studier och mindre bra avslut ger sämre förutsättningar för arbete eller studier. LÄS MER