Sökning: "Karriärteorier; Gottfredson; Super; Vägledning;"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Karriärteorier; Gottfredson; Super; Vägledning;.

  1. 1. Karriärvägar till polisutbildningen

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Hälsa och samhälle

    Författare :Jeannette Strand; Maria Arnesson; Jeannette Lindahl; [2010]
    Nyckelord :Polisstudenter; Karriärteorier; Gottfredson; Super; Vägledning;

    Sammanfattning : I vår kommande yrkesroll kommer vi att möta människor som var och en har en unik livsberättelse. Vi har i vår studie fått ta del av fyra personers beskrivningar av just deras unika vägar in i polisutbildningen. De här berättelserna utgör stommen i vår studie. LÄS MER