Sökning: "Karwan Kareme"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Karwan Kareme.

 1. 1. Känner mig inte mer annorlunda än någon annan i Sverige : Ensamkommande barns integrationsprocess i Sverige

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Karwan Kareme; Saif Mahdi; [2015]
  Nyckelord :Unaccompanied refugee children; the process of integration; identity; HVB home; support; networking; role theory; Ensamkommande flyktingbarn; integrationsprocess; identitet; HVB-hem; stöd; nätverk; rollte-ori;

  Sammanfattning : Syftet med denna undersökning var att bidra till en ökad kunskap kring ensamkommande flyktingbarns integrationsprocess i det svenska samhället. Vidare syftar studien till HVB-hemmets roll i denna process. Studiens val av metod är den kvalitativa metoden med åtta öppna intervjuer. LÄS MER

 2. 2. KÄNNER MIG INTE MER ANNORLUNDA ÄN NÅGON ANNAN I SVERIGE : Ensamkommande flyktingungdomar

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Karwan Kareme; Saif Mahdi; [2015]
  Nyckelord :Unaccompanied refugee children; the process of integration; identity; HVB home; support; networking; role theory; Ensamkommande flyktingbarn; integrationsprocess; identitet; HVB-hem; stöd; nätverk; rollteori;

  Sammanfattning : Syftet med denna undersökning var att bidra till en ökad kunskap kring ensamkommande flyktingbarns integrationsprocess i det svenska samhället. Vidare syftar studien till HVB-hemmets roll i denna process. Studiens val av metod är den kvalitativa metoden med åtta öppna intervjuer. LÄS MER