Sökning: "Kasam omvårdnad"

Visar resultat 1 - 5 av 136 uppsatser innehållade orden Kasam omvårdnad.

 1. 1. Att leva med bröstcancer : En litteraturöversikt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för omvårdnad; Mittuniversitetet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Isatou Darboe; Elen Isayas Abraham; [2021]
  Nyckelord :Bröstcancer; kvinnor; litteraturöversikt; sexualitet; stöd; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Bröstcancer är en livshotande sjukdom och den vanligaste cancertypen hos kvinnor samt den främsta dödsorsaken bland kvinnor i hela världen. Att drabbas av bröstcancer kan skapa stort lidande både psykisk och fysisk. LÄS MER

 2. 2. Att leva med en partner med Alzheimers sjukdom : En kvalitativ litteraturöversikt

  M1-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad; Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad; Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Hannah Berglund; Evelina Ljungqvist; Clara Sandqvist; [2021]
  Nyckelord :Anhöriga; KASAM; Livssituation; Partner; Upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: I Sverige är cirka 130–150 000 personer drabbade av demenssjukdom och cirka 60–70% av dessa har Alzheimers sjukdom. Det kan upplevas svårt att vara anhörig till en person med Alzheimers sjukdom på grund av sjukdomens konsekvenser. Syfte: Beskriva anhörigas upplevelser av att leva med en partner med Alzheimers sjukdom. LÄS MER

 3. 3. Patienters upplevelser av isoleringsvård och infektionskänsligheten under det första året efter en allogen stamcellstransplantation.

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola; Blekinge Tekniska Högskola

  Författare :Britta Hallström; Rebecca Alexandersson; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: Efter att en patient har genomgått en allogen stamcellstransplantation är infektionskänsligheten hög, vilket kan pågå under det första året, och därmed väntar en tid av isolering. Det är en process som är omvälvande för patienten och risken för komplikationer är stor samt att infektionskänsligheten och isoleringen skulle kunna leda till en social distansering. LÄS MER

 4. 4. Kvinnors Upplevelser Av Att Leva Med Bröstcancer - En Litteraturöversikt.

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad; Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad; Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Amila Hodzic; Gentijana Preteni; Sandra Seno; [2021]
  Nyckelord :Breast cancer; women; nurses; support; experiences; Bröstcancer; kvinna; sjuksköterskor; stöd; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Bröstcancer är en av de vanligaste cancersjukdomarna hos kvinnor idag. Bröstcancer kan medföra stora utmaningar i vardagen som exempelvis kan uppstå i förhållande till olika behandlingar och kroppsförändringar. Känsla av sammanhang (KASAM) är grunden till individens hanteringsförmåga vid påfrestande livssituationer. LÄS MER

 5. 5. När kraven överstiger resurserna : En litteraturöversikt hur arbetsbelastning påverkar sjuksköterskan och utförandet av omvårdnad

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola; Blekinge Tekniska Högskola

  Författare :Elina Telleborn; Elna Holmström; [2021]
  Nyckelord :Arbetsbelastning; Arbetsledare; Arbetsmiljö; Omvårdnad; Sjuksköterska; Teamarbete; Vårdkvalité;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sjuksköterskans huvudområde är omvårdnad, som bör utgå från de sex kärnkompetenserna. Partnerskap ska byggas på en personcentrerad omvårdnad som inkluderar patientens värderingar, resurser och engagemang. Detta behövs för att skapa kommunikation och delaktighet. LÄS MER