Sökning: "Kasam omvårdnad"

Visar resultat 1 - 5 av 112 uppsatser innehållade orden Kasam omvårdnad.

 1. 1. Patienters upplevelse av att leva med hjärtsvikt - En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Emilia Freijd; Smallay Smallay; [2020]
  Nyckelord :Heart failure; experience; patient; sense of coherence; SOC; Hjärtsvikt; upplevelse; patient; känsla av sammanhang; KASAM;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hjärtsvikt är en vanlig folksjukdom som idag ökar i prevalens, det är en av de vanligaste orsakerna till sjukhusvård, sjuklighet och dödlighet bland äldre. Sjukdomen går idag inte att bota utan kräver istället vård i form av lindring. Den kan påverka patienten på flera olika plan och innebära ett lidande. LÄS MER

 2. 2. Upplevelsen av att leva med kronisk hjärtsvikt, en empirisk intervjustudie

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Charlotte Eriksson; Ina Hammer; [2019-08-01]
  Nyckelord :hjärtsvikt; patientupplevelse; sjuksköterska; anpassning; begränsning; välbefinnande; KASAM;

  Sammanfattning : Bakgrund: Två procent av världens befolkning lever med kronisk hjärtsvikt och antalet beräknas stiga. Kronisk hjärtsvikt orsakas av bristande pumpförmåga, ofta till följd av hjärtsjukdom och yttrar sig vanligtvis genom dyspné, ödem och trötthet. Kronisk hjärtsvikt har en negativ påverkan på livskvalitet och välbefinnande. LÄS MER

 3. 3. Självskattad livskvalitet hos vuxna personer med medfödda hjärtmissbildningar

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för omvårdnad; Mittuniversitetet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Jennie Dahlin; Thijs Van Munster; [2019]
  Nyckelord :GUCH; KASAM; Livskvalitet; Medfödda hjärtfel; Subjektiv hälsa; Vuxna;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Patienters upplevelser av att leva med bensår : En litteraturöversikt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för omvårdnad; Mittuniversitetet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Yousef Oukassi; Mai Vuong; [2019]
  Nyckelord :Bensår; litteraturöversikt; livskvalitet; patientupplevelse; smärta; social isolering;

  Sammanfattning : Bakgrund: Cirka 40 000 personer beräknas vara drabbade av bensår i Sverige. Prevalensen av tillståndet förväntas öka i takt med att antalet äldre personer och personer med diabetes stiger. Syfte: Syftet var att beskriva patienters upplevelser av att leva med bensår. LÄS MER

 5. 5. Livskvalitet hos patienter som överlevt sepsis : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Malin Appeltooft; Kajsa Rundström; [2019]
  Nyckelord :Sepsis; Quality of Life; Survivors; Sense of Coherence; Sepsis; Livskvalitet; Lverlevare; Känsla av sammanhang; KASAM;

  Sammanfattning : Bakgrund Sepsis är en livshotande dysfunktion i ett eller flera organsystem orsakad av stört systemiskt svar på infektion. Patienterna som överlevt sepsis upplever ofta övergående eller permanenta komplikationer med påverkan på deras livskvalitet. Livskvalitet är inget fast begrepp men kan beskrivas som personens nivå av välmående. LÄS MER