Sökning: "Kasam omvårdnad"

Visar resultat 1 - 5 av 121 uppsatser innehållade orden Kasam omvårdnad.

 1. 1. Barn med leukemi - föräldrars upplevelser

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Lina Johansson; Josefine Svensson; [2020]
  Nyckelord :Leukemi; Föräldrar; Vårdpersonal; Stöd; KASAM; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Leukemi är en cancersjukdom som inte bara drabbar barnet utan även får stor inverkan på föräldrarnas liv. För att kunna bedriva en god familjefokuserad omvårdnad krävs förståelse för hur föräldrarna påverkas samt vilket behov av stöd de har. Syfte: Att belysa föräldrars upplevelser av att ha ett barn med leukemi. LÄS MER

 2. 2. Att vara föräldrar till ett barn med diabetes typ 1 : - Från ett föräldraperspektiv

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för omvårdnad; Mittuniversitetet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Josefine Martinsson; Linnea Norberg; [2020]
  Nyckelord :Barn; Diabetes typ 1; KASAM; Föräldrar; Upplevelser; Vardag;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Den nya kroppen - En litteraturstudie om livet efter bariatrisk kirurgi

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Olivia Aziegbe Molin; Susanna Lynch; [2020]
  Nyckelord :Bariatrisk kirurgi; Gastric bypass; KASAM; Postoperativt; Upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Bariatrisk kirurgi är i stora delar av världen en frekvent använd metod för individer med grav fetma och har goda effekter på fetma-relaterade sjukdomar. Operationen och viktnedgången utgör dock en omställning för kroppen och biverkningar är vanliga. LÄS MER

 4. 4. Patienters upplevelse av att leva med hjärtsvikt - En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Emilia Freijd; Smallay Smallay; [2020]
  Nyckelord :Heart failure; experience; patient; sense of coherence; SOC; Hjärtsvikt; upplevelse; patient; känsla av sammanhang; KASAM;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hjärtsvikt är en vanlig folksjukdom som idag ökar i prevalens, det är en av de vanligaste orsakerna till sjukhusvård, sjuklighet och dödlighet bland äldre. Sjukdomen går idag inte att bota utan kräver istället vård i form av lindring. Den kan påverka patienten på flera olika plan och innebära ett lidande. LÄS MER

 5. 5. Att leva med ett sviktande hjärta : - En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad; Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad; Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Rebecka Carlsson; Arnela Grozdanic; Sofia Pham; [2020]
  Nyckelord :acceptance; cardiac failure; knowledge; limitations; Sense of coherence; acceptans; begränsningar; hjärtsvikt; kunskap; Känsla av sammanhang;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hjärtsvikt är en växande folksjukdom som drabbar allt fler individer i världen. Hjärtsvikt är ett tillstånd när hjärtat inte kan pumpa tillräckligt med blod för att tillgodose kroppens behov, vilket påverkar både hälsan och det vardagliga livet. LÄS MER