Sökning: "Kasam omvårdnad"

Visar resultat 1 - 5 av 140 uppsatser innehållade orden Kasam omvårdnad.

 1. 1. Att leva med bröstcancer : En litteraturöversikt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för omvårdnad; Mittuniversitetet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Isatou Darboe; Elen Isayas Abraham; [2021]
  Nyckelord :Bröstcancer; kvinnor; litteraturöversikt; sexualitet; stöd; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Bröstcancer är en livshotande sjukdom och den vanligaste cancertypen hos kvinnor samt den främsta dödsorsaken bland kvinnor i hela världen. Att drabbas av bröstcancer kan skapa stort lidande både psykisk och fysisk. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskors upplevelser av stress på akutmottagningen : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för vårdvetenskap (VV)

  Författare :Ana Nikolic; Amanda Gustafsson; [2021]
  Nyckelord :sjuksköterska; akutmottagning; upplevelser; erfarenheter; stress; omvårdnad samt stressorer.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Det är ett högt tryck och stor arbetsbelastning på sjuksköterskorna på akutmottagningar runt om i hela världen. Sjuksköterskor som arbetar på akutmottagningar upplever till stor del stress under sina arbetspass som mestadels är negativ. Antonovskys teori om KASAM lyfter stressorer som en del av individens tillvaro. LÄS MER

 3. 3. Att leva med en partner med Alzheimers sjukdom : En kvalitativ litteraturöversikt

  M1-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad; Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad; Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Hannah Berglund; Evelina Ljungqvist; Clara Sandqvist; [2021]
  Nyckelord :Anhöriga; KASAM; Livssituation; Partner; Upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: I Sverige är cirka 130–150 000 personer drabbade av demenssjukdom och cirka 60–70% av dessa har Alzheimers sjukdom. Det kan upplevas svårt att vara anhörig till en person med Alzheimers sjukdom på grund av sjukdomens konsekvenser. Syfte: Beskriva anhörigas upplevelser av att leva med en partner med Alzheimers sjukdom. LÄS MER

 4. 4. Patienters upplevelser av isoleringsvård och infektionskänsligheten under det första året efter en allogen stamcellstransplantation.

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola; Blekinge Tekniska Högskola

  Författare :Britta Hallström; Rebecca Alexandersson; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: Efter att en patient har genomgått en allogen stamcellstransplantation är infektionskänsligheten hög, vilket kan pågå under det första året, och därmed väntar en tid av isolering. Det är en process som är omvälvande för patienten och risken för komplikationer är stor samt att infektionskänsligheten och isoleringen skulle kunna leda till en social distansering. LÄS MER

 5. 5. Varför bry sig? : Empatitrötthet inom akutsjukvård – en integrativ litteraturöversikt.

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad; Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad; Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Jonathan Edenburg; Lidé Fredrik; Wijk Lucas; [2021]
  Nyckelord :Compassion fatigue; Coping strategies; factors; SOC; nurse; stress; Empatitrötthet; Copingstrategier; faktorer; KASAM; sjuksköterska; stress;

  Sammanfattning : Bakgrund: Empatitrötthet (ET) är ett tillstånd som uppkommer till följd av sjuksköterskors vårdande profession. Sjuksköterskor använder sig själva som emotionella instrument för att ge professionell omvårdnad. Tillståndet är en kumulativ process med fysiska, känslomässiga, sociala, andliga och intellektuella symptom. LÄS MER