Sökning: "Kasam omvårdnad"

Visar resultat 1 - 5 av 152 uppsatser innehållade orden Kasam omvårdnad.

 1. 1. Livet efter hjärtinfarkt : En kvalitativ litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för hälsovetenskaper (HOV)

  Författare :Emilia Jonsson; Linda Jonsson; [2022]
  Nyckelord :Hjärtinfarkt; Hjärtsjukdom; KASAM; Litteraturöversikt; Omvårdnad; Upplevelser;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Unga kvinnors uppelvelser av att få bröstcancerdiagnos : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Alma Jarl; Michelle Eriksson Rydfors; [2022]
  Nyckelord :Breast cancer; altered body; nurses support; qualitative method.; Bröstcancer; förändrad kropp; sjuksköterskors stöd; kvalitativ metod.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Bröstcancer är vanligaste typen av cancer bland kvinnor i världen samt orsakar flest dödsfall av cancerformerna. Drabbas av bröstcancer har väsentlig påverkan på unga kvinnors liv, behandling kräver specifik kompetens gällande sexualitet, fertilitet samt graviditet. LÄS MER

 3. 3. Livet med multipel skleros : En litteraturöversikt ur närståendeperspektiv

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för hälsovetenskaper (HOV)

  Författare :Nils Ahlström; Tobias Vasiljev; [2022]
  Nyckelord :KASAM; Litteraturöversikt; Multipel skleros; Närstående; Omvårdnad; Upplevelse.;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Arbetsrelaterad stress på akutmottagningar - En litteraturstudie om sjuksköterskors erfarenheter och upplevelser

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Nils Eile; Petter Lindholm Berlin; [2022]
  Nyckelord :Coping; KASAM; Omvårdnad; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Att vara sjuksköterska på akutmottagning innebär ofta att arbeta under stress. Sjuksköterskorna förväntas vårda flera patienter samtidigt och ofta under tidspress. Stress är kroppens svar på psykiska eller/och fysiska påfrestningar. Långvarig stress bryter ner kroppen. LÄS MER

 5. 5. Kvinnors upplevelse av hälsa under klimakteriet : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för vårdvetenskap (VV)

  Författare :Camilla Rosengren; Klara Spangenberg; [2022]
  Nyckelord :KASAM; Klimakteriet; Omvårdnad; Personcentrerad vård; Upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Klimakteriet innebär för många kvinnor symtom och besvär som kan påverka upplevelsen av den egna hälsan. Den grundutbildade sjuksköterskan kan möta kvinnor i klimakteriet oavsett arbetsplats. För att bedriva personcentreradvård är det viktigt att förstå hur patienten upplever sin hälsa. LÄS MER