Sökning: "Kasam omvårdnad"

Visar resultat 1 - 5 av 165 uppsatser innehållade orden Kasam omvårdnad.

 1. 1. Att lyfta fram kvinnors upplevelser: en studie om livmoderhalscancers påverkan på kvinnors sexuella hälsa : En kvalitativ litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avdelningen för omvårdnad

  Författare :Malin Carlborg; Linnéa Danielsson; Elin Mahrs Widelius; [2024]
  Nyckelord :Qualitative method; cervical cancer; gynecological cancer; nursing care; SoC Sense of coherence ; experiences; Kvalitativ metod; cervixcancer; gynekologisk cancer; omvårdnad; KASAM; erfarenheter ;

  Sammanfattning : Bakgrund: År 2020 rapporteras det globalt 604 000 nya fall av livmoderhalscancer. I 90% av fallen skedde dessa i låg- eller medelinkomstländer. Den vanligaste orsaken till livmoderhalscancer är infektion med HPV-virus som är en sexuellt överförbar infektion. LÄS MER

 2. 2. Restless legs syndrom, personers erfarenheter av sin sömnsituation : - En kvalitativ empirisk studie

  Magister-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avdelningen för omvårdnad

  Författare :Emilia Lindholm Ericsson; Annelie Ingelsbo Petersson; [2024]
  Nyckelord :RLS; Daytime sleepiness; KASAM; insomnia; stress; well-being.; RLS; Dagsömnighet; KASAM; insomni; stress; välbefinnande.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Restless legs syndrome (RLS) är en underbehandlad sjukdom som påverkar välbefinnande och hälsa. Sömnsituationen hos personer med RLS är komplex och påverkas av symtom och varierande omständigheter. LÄS MER

 3. 3. Personers erfarenheter av en hälsosam vardag efter hjärtinfarkt : En litteraturöversikt med kvalitativ design

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Linn Mohlin; Linnea Ringius; [2023]
  Nyckelord :Lifestyle changes; cardiovascular diseases; nursing; SOC; Livsstilsförändringar; hjärt-kärlsjukdomar; omvårdnad; KASAM;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hjärtinfarkt är en vanlig hjärt-kärlsjukdom som årligen drabbar många personer i Sverige och internationellt. Livsstilsförändringar är en viktig del av sekundärpreventionen för att minska risken för att återinsjukna. LÄS MER

 4. 4. Kommunikation med patienter inom palliativ vård. : En litteraturöversikt av sjuksköterskans upplevelser.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för hälsovetenskaper (HOV)

  Författare :Yehannes Abera; Mostafa Mohammadi; [2023]
  Nyckelord :KASAM; Kommunikation; Omvårdnad; Palliativ vård; Personcentrerad vård; Sjuksköterskor; Upplevelse.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Kommunikation inom palliativa vård är en av de mestbetydelsefulla uppgifter för sjuksköterskor. Patienter inom den palliativavården kan uppleva fyra dimensioner (fysiska, psykiska , sociala ochexistentiella). De kan ha existentiella frågor som förväntar sig att få svar påfrån sjuksköterskor. LÄS MER

 5. 5. Patientens upplevelse av illamående vid cytostatikabehandling via portabel infusionspump : Kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Tatiana Susekova; [2023]
  Nyckelord :Chemotherapy; Nausea; Qualitative content analysis; Portable pump; Sense of coherence; Theory of selfcare; Cytostatikabehandling; Egenvårdsteori; Illamående; KASAM; Kvalitativ innehållsanalys; Portabel pump;

  Sammanfattning : Patientens upplevelse av illamående vid cytostatikabehandling via portabel infusionspump - Kvalitativ intervjustudie.  Bakgrund: Arbetet handlar om att få cytostatikabehandling via portabel infusionspump då detta är en metod som implementeras i allt fler behandlingsformer. LÄS MER