Sökning: "Kasam omvårdnad"

Visar resultat 1 - 5 av 123 uppsatser innehållade orden Kasam omvårdnad.

 1. 1. Palliativ vård i hemmet – anhörigvårdares upplevelser : En litteraturöversikt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för omvårdnad; Mittuniversitetet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Lina-Li Carlsson; Emma Jonsson; [2020]
  Nyckelord :anhörigvårdare; KASAM; litteraturöversikt; palliativ vård; upplevelser; vård i hemmet.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Palliativ vård ges när bot inte längre är möjligt och fokus går ut på att lindra symtom och lidande för att göra den sista tiden i livet så värdig som möjligt. Sjuksköterskan med sin profession står i fokus av vården i nära relation till familjen för att tillsammans finna mening. LÄS MER

 2. 2. Barn med leukemi - föräldrars upplevelser

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Lina Johansson; Josefine Svensson; [2020]
  Nyckelord :Leukemi; Föräldrar; Vårdpersonal; Stöd; KASAM; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Leukemi är en cancersjukdom som inte bara drabbar barnet utan även får stor inverkan på föräldrarnas liv. För att kunna bedriva en god familjefokuserad omvårdnad krävs förståelse för hur föräldrarna påverkas samt vilket behov av stöd de har. Syfte: Att belysa föräldrars upplevelser av att ha ett barn med leukemi. LÄS MER

 3. 3. Att leva med systemisk lupus erythematosus : En litteraturöversikt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för omvårdnad; Mittuniversitetet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Rebecca Sandvold; Martina Yürek; [2020]
  Nyckelord :I det dagliga livet; KASAM; litteraturöversikt; omvårdnad; systemisk lupus erythematosus; upplevelser.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Systemisk lupus erythematosus (SLE) är en sjukdom som varierar i uttryck och allvarlighetsgrad och involverar hantering av många utmanande aspekter vilket kan leda till fysiska och psykologiska konsekvenser och begränsa förmågan att fungera fullt ut i det dagliga livet. Syfte: Syftet var att belysa personers upplevelser av att leva med systemisk lupus erythematosus i det dagliga livet. LÄS MER

 4. 4. Att vara föräldrar till ett barn med diabetes typ 1 : - Från ett föräldraperspektiv

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för omvårdnad; Mittuniversitetet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Josefine Martinsson; Linnea Norberg; [2020]
  Nyckelord :Barn; Diabetes typ 1; KASAM; Föräldrar; Upplevelser; Vardag;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Patienters upplevelse av att leva med hjärtsvikt - En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Emilia Freijd; Smallay Smallay; [2020]
  Nyckelord :Heart failure; experience; patient; sense of coherence; SOC; Hjärtsvikt; upplevelse; patient; känsla av sammanhang; KASAM;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hjärtsvikt är en vanlig folksjukdom som idag ökar i prevalens, det är en av de vanligaste orsakerna till sjukhusvård, sjuklighet och dödlighet bland äldre. Sjukdomen går idag inte att bota utan kräver istället vård i form av lindring. Den kan påverka patienten på flera olika plan och innebära ett lidande. LÄS MER