Sökning: "Kasam omvårdnad"

Visar resultat 1 - 5 av 106 uppsatser innehållade orden Kasam omvårdnad.

 1. 1. Upplevelsen av att leva med kronisk hjärtsvikt, en empirisk intervjustudie

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Charlotte Eriksson; Ina Hammer; [2019-08-01]
  Nyckelord :hjärtsvikt; patientupplevelse; sjuksköterska; anpassning; begränsning; välbefinnande; KASAM;

  Sammanfattning : Bakgrund: Två procent av världens befolkning lever med kronisk hjärtsvikt och antalet beräknas stiga. Kronisk hjärtsvikt orsakas av bristande pumpförmåga, ofta till följd av hjärtsjukdom och yttrar sig vanligtvis genom dyspné, ödem och trötthet. Kronisk hjärtsvikt har en negativ påverkan på livskvalitet och välbefinnande. LÄS MER

 2. 2. Självskattad livskvalitet hos vuxna personer med medfödda hjärtmissbildningar

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för omvårdnad; Mittuniversitetet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Jennie Dahlin; Thijs Van Munster; [2019]
  Nyckelord :GUCH; KASAM; Livskvalitet; Medfödda hjärtfel; Subjektiv hälsa; Vuxna;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Livskvalitet hos patienter som överlevt sepsis : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Malin Appeltooft; Kajsa Rundström; [2019]
  Nyckelord :Sepsis; Quality of Life; Survivors; Sense of Coherence; Sepsis; Livskvalitet; Lverlevare; Känsla av sammanhang; KASAM;

  Sammanfattning : Bakgrund Sepsis är en livshotande dysfunktion i ett eller flera organsystem orsakad av stört systemiskt svar på infektion. Patienterna som överlevt sepsis upplever ofta övergående eller permanenta komplikationer med påverkan på deras livskvalitet. Livskvalitet är inget fast begrepp men kan beskrivas som personens nivå av välmående. LÄS MER

 4. 4. Patienters upplevelse av hemodialysbehandling : en litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Gülcan Cabrati; Rebecka Hammar; [2019]
  Nyckelord :Kronisk njursjukdom; hemodialys; patient; upplevelser; omvårdnad; kvalitativ innehållsanalys;

  Sammanfattning : Vid kronisk njursjukdom är funktionen hos njurarna försämrad. Detta behandlas vanligtvis med hemodialys, som gör det arbete som njuren inte längre klarar av. Behandlingen är livslång och kräver mycket tid då det sker flera gånger i veckan. Syftet med studien var att beskriva patienters upplevelser av hemodialysbehandling. LÄS MER

 5. 5. SJUKSKÖTERSKORS UPPLEVELSE AV PALLIATIVOMVÅRDNAD : - En litteraturöversikt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för omvårdnad; Mittuniversitetet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Isabelle Forslund; Linnea Edström; [2019]
  Nyckelord :KASAM; litteraturöversikt; omvårdnad; palliativ vård; sjuksköterskan; upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Den palliativa vården är en helhetsvård som sjuksköterskan är högst involveradi. Sjuksköterskans roll innebär att vårda och vara närvarande, vilket kan generera storakänslomässiga utmaningar.Syfte: Att belysa sjuksköterskors upplevelser av att ge omvårdnad till patienter sombefinner sig i ett palliativt skede. LÄS MER