Sökning: "Kasam omvårdnad"

Visar resultat 1 - 5 av 83 uppsatser innehållade orden Kasam omvårdnad.

 1. 1. Sjuksköterkans upplevelse av vad som orsakar arbetsrelaterad stress inom slutenvård : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Rosemarie Andersson; Fatime Bakiu; Maria Elmblad; [2018]
  Nyckelord :Arbetsrelaterad stress; stress; KASAM; sjuksköterska; teamsamverkan;

  Sammanfattning : Bakgrund: I dagens samhälle är stress ett problem inom vården som kan leda till ohälsa. Stress i arbetet beror på arbetsmiljön och arbetsuppgifter som utförs, detta kan leda till psykiska eller fysiska reaktioner. Vårdpersonal som arbetar inom slutenvården kan utsättas för stor arbetsbelastning. LÄS MER

 2. 2. Den stressade sjuksköterskan : En litteraturöversikt om faktorer som kan leda till stress och utmattningssyndrom hos Nordiska sjuksköterskor

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Anna Lindgren; Johansson Helen; [2018]
  Nyckelord :Burnout professional; Nurses; Work related stress; Arbetsrelaterad stress; Sjuksköterskor; Stress; Utbrändhet; Utmattningssyndrom;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sedan slutet av 1990-talet har det i Sverige skett en ökning av långtidssjukskrivningar som framförallt beror på psykisk ohälsa. Personal inom sjukvården anser att deras arbete är stressigt och sjuksköterskor upplever att arbetet kan vara psykisk påfrestande. LÄS MER

 3. 3. Ramadan Sawm : Upplevelser av Ramadan hos fastande muslimer i möte med vården – en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Samuel Järnegard Fogelvik; Jakob Smitterberg; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: Firandet av månaden Ramadan och den tillhörande fastan utgör en av islams fem pelare och praktiseras av muslimer världen över. De senaste decennierna har sett en ökad inflyttning till Sverige av folkgrupper med islam som kulturell bakgrund. Denna population kommer förr eller senare i kontakt med vården i det sekulära väst. LÄS MER

 4. 4. PATIENTENS UPPLEVELSE AV FYSISK AKTIVITET SOM OMVÅRDNADSÅTGÄRD VID PSYKISK SJUKDOM - EN SYSTEMATISK LITTERATURSTUDIE

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :INGRID BÅTH HANSEN; MY LINDBERG; [2018]
  Nyckelord :BARRIÄRER; UNDERLÄTTANDE FAKTORER; FYSISK AKTIVITET; MOTION; PSYKISK HÄLSA; PSYKISK SJUKDOM;

  Sammanfattning : Bakgrund: Psykisk sjukdom är ett fortsatt växande folkhälsoproblem. Fysisk aktivitet har en evidensbaserad effekt mot olika psykiatriska sjukdomar, både i ett preventivt och behandlande syfte. Däremot tyder forskning på att trots information genomför patienten inte fysisk aktivitet som omvårdnadsåtgärd. LÄS MER

 5. 5. Betydelsen av KASAM hos personer som genom gått enhjärtinfarkt. : ‑ En deduktiv litteraturöversikt.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Avdelningen för omvårdnad; Mittuniversitetet/Avdelningen för omvårdnad

  Författare :Johanna Mickelsson; Anna-Liv Sollerman; [2018]
  Nyckelord :deduktiv ansats; hjärtinfarkt; KASAM; litteraturöversikt.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Personer som drabbats av en hjärtinfarkt genomgår en livsomvälvande händelse,den nya livssituationen upplevs ibland som svår. KASAM kopplas starkt till livskvalitet därstark KASAM relateras till hög livskvalité.Syfte: Syftet med denna litteraturstudie var att belysa KASAM hos personer som genomgåtten hjärtinfarkt. LÄS MER