Sökning: "Kasam omvårdnad"

Visar resultat 11 - 15 av 112 uppsatser innehållade orden Kasam omvårdnad.

 1. 11. MRSA en faktor som påverkar omvårdnad: En litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Omvårdnad; Luleå tekniska universitet/Omvårdnad

  Författare :Emilia Kero; Matilda Pekkari; [2019]
  Nyckelord :MRSA Omvårdnad; bemötande; attityd; patient; vårdpersonal; sjuksköterska; litteraturstudie;

  Sammanfattning : Bakterien Meticillinresistenta Staphylococcus aureus (MRSA) ökar i världen och på sjukhus vårdas människor som är positiva för den. Enligt hälso- och sjukvårdslagen ska vården ges med respekt för alla människors lika värde och den enskilde människans värdighet. LÄS MER

 2. 12. Den äldre personens hantering av ensamhet efter förlust av partner- En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för omvårdnad; Mittuniversitetet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Linda Andersson; Julia Zakrisson; [2019]
  Nyckelord :ensamhet; hantering; KASAM; litteraturöversikt; äldre person;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 13. Bröstcancerpatienter efter behandling : En litteraturöversikt över patienters upplevelser av stöd och behov efterbröstcancerbehandling.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för omvårdnad; Mittuniversitetet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Robert Svensson; Olaanii Hedeta; [2019]
  Nyckelord :bröstcancer; egenvård; kvalitetsförbättring; självuppfattning; stress;

  Sammanfattning : Bakgrund: Bröstcancer är den vanligaste typen av cancer bland kvinnor. Bröstcancerbehandlas med både cellgifter, operation och strålterapi, cellgifterna gav stora biverkningarpå kroppen och operationen kan leda till smärtsamma lymfödem. Efter färdig behandlingkände sig många kvinnor utlämnad av vården, de saknade stöd. LÄS MER

 4. 14. Att våga leva och vara aktiv efter hjärtinfarkt

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för omvårdnad; Mittuniversitetet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Katarina Hedenström; Malin Holmin; [2019]
  Nyckelord :Dagligt liv; hjärtinfarkt; KASAM; litteraturöversikt; omvårdnad;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 15. En andra chans : En litteraturöversikt med fokus på livet efter ett hjärtstopp

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för omvårdnad; Mittuniversitetet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Emma Nygren; Alexandra Pawlicka; [2019]
  Nyckelord :Hjärtstopp; KASAM; Livshändelse; Livskvalité; Omvårdnad; Upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Att ha överlevt ett hjärtstopp leder till förändringar i livet. Det finns två typer av hjärtstopp, hjärtstopp som inträffar på sjukhuset och hjärtstopp utanför sjukhuset. Det finns många olika orsaker till hjärtstopp. Sjuksköterskans roll är att stötta patienter och tillhandahålla vård efter hjärtstoppet. LÄS MER